[wpseo_breadcrumb]

Køb af virksomhed

Få succes med virksomhedsopkøb

Et virksomhedsopkøb kan være en effektiv vækststrategi med mange fordele, hvis man holder fokus på de forventede synergier.

Tilkøb af en virksomhed kan give god mening for mange virksomheder. Motiverne kan være mange, for eksempel:

 • Et ønske om flere kunder og øget vækst
 • Færre konkurrenter
 • Opsøgning af nye markeder
 • Opnåelse af omkostningssynergier
 • Tilføjelse af nye kompetencer
 • Patenter
 • Teknologier

Står din virksomhed og overvejer at købe op i forbindelse med eksempelvis en vækststrategi, bør du træffe en aftale med den rette virksomhedsmægler. Medit Consult kan tilrettelægge et effektivt, sikkert, stabilt og i mange tilfælde et succesfuldt forløb, som sikrer at din opkøbsstrategi udmønter sig succesfuldt.

Køb af virksomhed kræver, at man forbereder sig grundigt internt inden man går i markedet og opsøger de muligheder, som findes der. Med en konsulent fra Medit Consult er du sikret uvildig rådgivning baseret på viden og erfaring.

Strategisk forberedelse ved køb af virksomhed

Den grundige forberedelse gælder ikke mindst på et strategisk niveau, hvor en solid forretningsplan med fokus på de finansielle muligheder, opkøbsmotiver samt muligheder for succesfulde integrationer sikrer et nødvendigt fokus.Herfra kan en screeningproces af markedet påbegynde hvor nye muligheder belyses for derefter, at påbegynde forhandlinger med alt som det indebærer.

I Medit Consult har vi mange års erfaring inden for virksomhedshandler og erfaringsmæssigt ved vi, at det at integrere forskellige virksomheder er en svær øvelse. Derfor har vi også et stort fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der kan ligge i en integration.

Endelig er det vigtigt at få høstet de synergier, der er i et virksomhedsopkøb. Derfor sikrer vi udformningen af solide integrationsplaner som sikrer, at dit opkøb også reelt forbliver en succes.

Medit Consult sikrer dit virksomhedskøb

Vi har gennem årene bistået adskillige virksomheder i forbindelse med køb af virksomhed. Et virksomhedsopkøb med vores assistance gennemløber følgende hovedfaser:

 • Beslutning og strategiudvikling: Indledende behovsafdækning med indblik i de bagvedliggende motiver for et opkøb som udmunder i en strategi med fokus på økonomisk råderum, ønsker til transaktion og lignende
 • Forberedelse: Generel klargøring til en handel med fokus på sammensætning af det rette team af interne og eksterne interessenter og rådgivere samt yderligere analyse af det finansielle råderum samt finansieringsmuligheder
 • Identifikationsfase: Udførelse af prisfastsættelsesanalyser samt gennemgang af strategisk fit i forhold til kandidaternes markedsmæssige situation og muligheden for en succesfuld integration
 • Handel: Indledende kontakt til emner, opsætning af møder, udførelse af forhandlinger og dokumenter samt udførelse af Due Diligence, garantikatalog og finansiering
 • Eventuelt integration: Udførelse af grundig integrationsplan med fokus på både forandringsledelse samt styring af virksomheden ift. væsentligste KPI’er og synergirealiseringsparametre

For nogle virksomheder vil det være relevant at får rådgivning i forhold til alle områder. En indledende dialog vil afdække jeres behov.

Vi sidder altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Ydelser ved køb af virksomhed

Vores forløb med virksomhedskøb fokuserer på:

 • Facilitering af intern behovsafdækning, herunder strategisk forankring
 • Udarbejdelse af opkøbsstrategi
 • Identifikation af relevante opkøbsemner
 • Indledende prisfastsættelse af opkøbsemnerne
 • Udarbejdelse af køber due dilligence
 • Undersøgelse af finansieringsformer og transaktionsstrukturer
 • Undersøgelse af finansieringsformer og transaktionsstrukturer
 • Medvirken ved forhandlinger
 • Hjælp til closing og indgåelse af købskontrakt og handlens papirer
 • Medvirken ved forretningsmæssig, organisatorisk og teknologisk integration

Spørgsmål og svar om køb af virksomhed

Der kan være flere forskellige bagvedliggende årsager. Eksempelvis ønsket om at fjerne en konkurrent fra markedet, diversificering ind på et nyt marked, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og/eller produkter med mere.

Et opkøb kan være et enkeltstående eksempel, men kan også være en integreret del af at accelerere væksten, opnå forskellige synergier (sparede omkostninger, krydssalg mv.).

Spørgsmålet er ikke let at besvare, men naturligvis er der etablerede transaktionsprocesser, der kortlægger de forskellige faser i et opkøb. Virksomhedsopkøb er en kompliceret størrelse og med en meget stor risiko. Men risikoen kan minimeres ved at være godt forberedt. Brug af rådgivere – advokater, revisorer, virksomhedsmægler m.m. – er nødvendigt, men kan hurtigt blive dyrt. Alt efter kompetencerne i din virksomhed, kan du/I selv stå for en del at arbejdet. Fx er undersøgelse af target via en såkaldt due diligence undersøgelse særdeles vigtigt. Her kigges virksomheden efter i sømmene, så vi er sikre på, at du får den vare, vi betaler for.

Finansieringen kan rejses på flere forskellige måder. Der kan handles kontant, hvis du har frie likvider, lån i banken, tilførsel af investorpenge, aktiebyt, sælgerfinansiering. Fast købesum betales i afdrag, eller variabel via en såkaldt Earn Out, hvor købesummen afhænger af, hvordan det går økonomisk. Eller ved fast sælgerfinansiering, i form af et gældsbrev fra sælger, som blot vil sige at sælger låner din virksomhed en del/eller hele købesummen, som derefter tilbagebetales efter nærmere fastsatte vilkår.

Så selv om du ikke har mange frie likvider, er der alligevel flere måde at opkøbe virksomheder på. Eksempelvis ved aktiebyt, eller fast sælgerfinansiering (Via et gældsbrev) eller variabel sælgerfinansiering (Via Earn Out).

Her er det ekstremt vigtigt at have fokus på integrationen, de nye medarbejdere og ledelsen fra target skal inkluderes i din virksomheds kultur, kunderne skal bibeholdes, IT-systemer integreres og synergierne realiseres, og meget mere. Det kan ikke pointeres nok hvor vigtigt dette punkt er, eftersom konsekvenserne ved en fejlslagen integration er store.

Scroll to Top

Vil du vide mere om opkøb af virksomhed?

Så tilmeld dig webinaret ”Strategiske overvejelser ved et virksomhedskøb”.

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.