[wpseo_breadcrumb]

M&A investor

Få en investor til din virksomhed

En investor kan give helt nye muligheder og være et rigtig godt alternativ til at sælge hele din virksomhed.

Fremfor at sælge hele virksomheden, kan en investor, der køber sig ind i din virksomhed, være et stærkt alternativ.

En investor er en person, virksomhed eller organisation, som har kapital til rådighed og som ønsker at investere i en virksomhed eller et projekt. Kapitalen gives typisk i bytte for procenter af virksomhedens samlede værdi, så investoren dermed ejer en del af virksomheden og får fortjeneste af virksomhedens overskud. Ved et eventuelt fremtidigt salg af virksomheden vil investoren i de fleste tilfælde også skulle købes ud. Men der er mange andre måder at skaffe en investor på.

Det kan som virksomhed være en god ide at have en investor, der kan bidrage med kapital, og i de fleste tilfælde også med viden og netværk. Det er vigtigt, at kemien mellem investor og virksomhedens ledere og ejere er god og motiverende, da investoren i de fleste tilfælde bliver en del af ledelsen af virksomheden. Det sker ofte på bestyrelsesniveau.

En anden fordel ved en investor er, at tilgangene til at stille kapital til rådighed er anderledes end almindelige långivere som banker og lignende. Investorer kan fx stille krav om en mindre sikkerhedsstillelse, men krav til forretningsideen, ledelsesteamet og sikkerheder er sjældent til at komme uden om.

Om du skal sælge eller forsøge at onboard en investor er ikke altid et let spørgsmål. Hos Medit Consult har vi rådgivet mange virksomheder, der har haft disse overvejelser. Vi kan også hjælpe dig og din virksomhed. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte en af vores erfarne konsulenter.

Kontakt

Michael Bach Nielsen, chefkonsulent og partner

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.