[wpseo_breadcrumb]

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med ledelsesudvikling og kan hjælpe med at finde frem til det fulde potentiale i din virksomheds ledergruppe.

Rigtig meget ledelsesudvikling fokuserer på den enkelte leders lederstil, tilgang til motivationsteori, personlig udvikling, konflikthåndtering og personaleledelse. Alle disse områder er ekstremt vigtige, men dækket rigtig godt af i mange andre konsulenthuses lederudviklingsforløb. Til gengæld er der ikke samme fokus på ledergruppen som en helhed.

Hvordan forløses det fulde potentiale i en ledergruppe så der undgås suboptimering med mere, så ledergruppen opnår det fulde potentiale med respekt for de enkeltes forskelligheder? Det er en disciplin i sig selv.

Medit Consult faciliterer udviklingsforløb i jeres ledergruppe

Medit Consult kan hjælpe med at facilitere en styret proces, hvor ledergruppen efterfølgende står væsentlig stærkere med udgangspunkt i de enkelte lederes styrker og svagheder.

Typisk vil forløbet med ledelsesudvikling basere sig på et længere forløb, hvor ledelsen gennemfører et samlet og individuelt udviklingsforløb. Som vil have fokus på gruppens performance som helhed, og i lidt mindre grad den enkelte leders udvikling.

  • Individuelt udviklingsforløb
  • Fokus på gruppens performance
  • Fokus på konkrete resultater

Forløbet vil være koblet op imod konkrete delmål, og overordnede mål så forløbet ikke blot vil være en teorigennemgang, men også rent faktisk vil udmønte sig i konkrete resultater undervejs i forløbet.

Ydelser ved ledelsesudvikling

Vores forløb med ledelsesudvikling fokuserer på:

  • Den gode ledergruppe
  • Styrke via forskelligheder
  • Ikke-konkurrenter i ledergruppen
  • Ledelse på tværs og nedad
  • Beslutninger og implementeringer af disse
  • Undgå suboptimering
Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.