[wpseo_breadcrumb]

Kriseledelse

Kriseledelse

Når tæppet rives væk under en virksomhed, skal der mod og god kriseledelse til her og nu for at håndtere situationen.

I vanskelige perioder kan normale handlemønstre og rutiner være sat helt eller delvist ud af kraft på vitale områder, der påvirker virksomhedens drift og indtjening. Så må kriseledelse overtage hverdagen. Det handler om beslutningsprocessor og kræver stort ansvar og engagement – og ikke mindst mod. Hos Medit Consult tilbyder vi erfaren og professionel hjælp til ledelse.

Som leder skal man her gøre sig en lang række overvejelser, eksempelvis:

 • Hvor hårdt rammer krisen virksomhedens økonomi? Er der likviditet til at modstå presset på økonomien, eller skal der rejses kapital?
 • Skal produktionen omlægges eller dele af den nedlægges i en periode?
 • Har krisen et sådan omfang på ens branche eller nationalt, at der er iværksat støttemuligheder? Hvis ja, hvordan kan de bringes i anvendelse?
 • Skal medarbejdere sendes hjem eller helt opsiges? Hvordan fordeler længden af opsigelsesperioder sig i medarbejdergruppen i så fald?
 • Er der mulighed for at omrokere medarbejdere? Skal medarbejderorganisationer inddrages?
 • Er juridisk bistand påkrævet for at sikre beslutningers holdbarhed?

…og meget andet!

Aktuelle arrangementer om ledelse:

Medit Consult leder virksomheder gennem kriser

Ovennævnte punkter giver ledelsesmæssige styringsmuligheder. At udnytte dem kræver detailviden om virksomheden og ekspertviden om samtlige konsekvenser ved at gøre det. Det sidste har vi. Det første er vi meget hurtige til at tilegne os.

En krise kan i værste fald sætte din virksomheds overlevelse på spil. Effektiv og kompetent kriseledelse er afgørende for, at din virksomhed kommer gennem en krisesituation med færrest mulige negative følgevirkninger. En del af den ledelseskompetence skal leveres af din virksomheds daglige ledelse. En del af den skal du nødvendigvis have tilført udefra og her bistår vi dig gerne med den sikkerhed, som mange års ledelseserfaring giver.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Ydelser ved kriseledelse

Vores forløb med kriseledelse fokuserer på:

 • Analyser: – Økonomi, likviditet, kapitalstruktur – Bemanding, medarbejderstab, ansættelsesforhold – Produktion, afsætningsforhold
 • Prioritering
 • Kriseplanlægning
 • Eksekvering af kriseplaner – Kontakt til bank – Formidling af kapital – Juridisk bistand
 • Varetagelse af interim ledelsesfunktion
Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.