Digital tilgængelighed

Digital tilgængelighed

Digital tilgængelighed betyder adgang for alle – til digitale informationer på websites, i webshops, i digitale dokumenter og lignende.

Kontakt Steen Hansen:

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen "PDF/UA - en tilgængelig standard".*

* Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 – 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning!

Ydelser

Medit Consult tilbyder bl.a. din organisation følgende:

Digital tilgængelighed

Digital tilgængelighed betyder adgang for alle – til digitale informationer på websites, i webshops, i digitale dokumenter og lignende.

Kontakt Steen Hansen:

Digital tilgængelighed

Gør jeres digitale informationer og platforme tilgængelige for alle.

I Danmark findes der mere end en halv million personer, der har et handicap eller en funktionsnedsættelse, som gør det umuligt eller meget vanskeligt for dem at læse tekst på en skærm eller navigere vha. en mus eller et tastatur.

Disse personer har brug for assisterende teknologi for at kunne afkode indholdet på din organisations website og i de dokumenter, som I offentliggør i PDF-format. Det kræver at indholdet er struktureret korrekt til understøttelse af assisterende teknologi.

Hvad kræver det at opnå tilgængelighed i pdf filer, hvordan gør man når man er en stor organisation?

Struktureret indhold hjælper ALLE, der besøger dit website – også personer, der IKKE har brug for assisterende teknologi.

Ældre kunder som har brug for tydelighed, kunder med midlertidige begrænsninger som f.eks. en brækket arm, kunder der forsøger at handle i din onlineshop fra et overfyldt, bumlende S-tog, kort sagt: alle brugere, der bare gerne vil have en nem, hurtig og præcis oplevelse af din digitale forretning.

Workshops og kurser

Medit Consult afholder workshops og kurser med fokus på digitalt tilgængelige PDF-filer.

Digital tilgængelighed og det private erhvervsliv

Lovgivning om digital tilgængelighed retter sig kun mod offentlige organisationers websites. EU henstiller dog sine medlemslande til gennem national lovgivning, også at skærpe kravene til tilgængeligheden af webindholdet hos visse former for privat virksomhed.

For private aktører er der imidlertid en lang række gode grunde til at komme lovgivning i forkøbet. Dels giver det selvsagt en bedre betjening af en stor kundegruppe med særlige behov, men dels vil en opfyldelse af de rent tekniske krav til tilgængelighed generelt medføre en langt bedre struktur på virksomheders websider og PDF-dokumenter. Det danner basis for optimal tilpasning til visning på forskellige platforme og det giver generelt langt bedre synlighed gennem optimal SEO. Kontakt os, hvis du ønsker mere info om disse forhold.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Workshops om digital tilgængelighed

Vi afholder gerne workshops i jeres virksomhed med fokus på ”Digitalt tilgængelige PDF-dokumenter”. Indholdet af en workshop aftaler vi på forhånd, så den kommer til at dække netop jeres virksomheds eller organisations behov helt præcist.

  • Strategiske workshops, hvor vi f.eks. afdækker jeres behov for brugen af digitale dokumenter, afsøger mulige alternativer til PDF, ser på brugen af standarder for tilgængelighed, planlægger interne arbejdsgange, afdækker mulighederne for automatisering af PDF-generering, kontrol efter gældende standarder samt fejlkorrektion m.v.
  • Operationelle workshops, hvis klare mål er at uddanne jeres medarbejdere i opbygning, generering, kontrol og fejlrettelse i digitalt tilgængelige PDF-dokumenter. Vi arbejder udelukkende med jeres egne dokumenter under hensyntagen til jeres interne arbejdsgange og vi uddanner både administratorer, interne undervisere og brugere.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Steen Hansen på telefon 4144 6011.

Kursus i digital tilgængelighed

I kraft af et mangeårigt samarbejde med kursusvirksomheden Softworld, hvor vi blandt andet har varetaget afholdelse af kurser i tilgængelige PDF-dokumenter, har vi overordentlig stor erfaring i afholdelse af sådanne kurser på alle niveauer. Har I brug for at udstyre nogle af jeres medarbejdere med ekspertviden på området så læs videre her:

Tilgængelige PDF-filer – Basis (kursus)

Book et gratis og uforpligtende møde med en uvildig konsulent

Mødet kan foregå hos jer, pr. telefon eller fx via Skype eller Teams.