[wpseo_breadcrumb]

Forretningsudvikling og innovation

Forretningsudvikling og innovation

Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med at rådgive virksomheder til at skabe størst mulig vækst gennem forretningsudvikling og innovation.

Forretningsudvikling og innovation sættes ofte lig med udvikling af nye produkter. En organisations nysgerrighed må imidlertid ikke stoppe dér. Ønsker du at udvikle din virksomhed og skabe innovation, kræver det, at du som beslutningstager tager et bredt kig ud over den samlede virksomhed og prøver at forstå, hvad der skaber værdi for dine kunder.

At blive innovativ kræver en systematisk tilgang til at forstå, hvor i organisationen innovation og udvikling kan finde sted og hvordan innovative kræfter sættes i spil. Målrettet analyse kan indledningsvis sikre, at du med fokus på innovation kommer bredt omkring alle betydende funktionsområder i din virksomhed og får et aktuelt indblik i, hvordan dine processer, produkter, logistik, kundeoplevelse, tilstedeværelse i markedet, etc. kan udvikles. At stå i spidsen og lede udvikling og innovation kræver en tilgang til ledelse, som mange drifts- og markedsorienterede ledelsesteknikker ikke præsenterer.

Det forudsætter, at en virksomheds ledelsesteam giver afdelingsledere mandat til at samle teams på tværs af organisationen og motivere dem til at udvikle og innovere i nye konstellationer. Samtidig kræver det, at den øverste ledelse prioriterer forretningsudviklingen og kontinuerligt kommunikerer dette i organisationen.

At drive kontinuerlig innovation er for mange virksomheder en af de vigtigste og vanskeligste opgaver. Den anses typisk for at være en ledelsesopgave og den bliver mange gange sat til side til fordel for den daglige drift. Ideerne og kræfterne til at skabe og udvikle kan imidlertid findes på alle niveauer og positioner i virksomhederne. For beslutningstagere handler det blot om at få sat dem i spil.

Medit Consult bistår ved innovative tiltag og forretningsudvikling

Vi tilbyder os gerne som sparringspartner på ledelsesteknikker samt på, hvordan du kan organisere din virksomhed på en sådan måde, at innovative idéer føres frem i lyset og udvikles ud fra relevant inspiration fra det samlede virksomhedsteam. Erfaring har vist os, at det på bundlinjen giver betydelige konkurrencemæssige fordele.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Ydelser ved forretningsudvikling og innovation

Analyse

Vi har værktøjer og metoder til struktureret analyse af din virksomhed. Få dyb og bred indsigt i, hvor virksomheden står udviklings- og innovationsmæssigt og hvordan den kan udvikle sig på områder, der sætter den foran konkurrenterne i markedet.

Organisering og ledelse

At udvikle og innovere kræver at ledelsesstile og organisering genovervejes. Vi bistår med udvikling af organisationsdesign, facilitering af workshops samt sparring med alle ledelsesniveauer i organisationen om ledelsesstil og organisering af teams.

Scroll to Top

Nyhedsbrev om webtilgængelighed

I Medit Consults nyhedsbrev om webtilgængelighed kan du læse om aktuelle arrangementer og artikler om webtilgængelighed. Nyhedsbrevet bliver udsendt to til tre gange årligt.

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – foruden informationer om vores kommende arrangementer.