[wpseo_breadcrumb]

Forandringsledelse

Vi leder virksomheder gennem forandring

En virksomhed må være i konstant bevægelse for at udvikle sig og overleve.

Behovet for bevægelse i en virksomhed drives af faktorer som f.eks. den teknologiske udvikling, ændring i forbrugsmønstre, markedsudvikling lokalt og globalt, disruption af brancher, virksomhedsopkøb og sammenlægninger og i dag ikke mindst miljø- og klimamæssige tiltag.

Bevægelse skaber forandring på vitale områder som f.eks. omlægning eller fjernelse af indgroede forretningsprocesser, ændringer i organisationsstruktur, omprioritering af ressourcer, økonomi, budgetter og lignende, indførelse af nye arbejdsprocesser på ny teknologi, etc.

Sådanne forandringer skal styres tydeligt og målrettet. I modsat fald opstår der usikkerhed og modstand hos de involverede interessenter på såvel det personlige plan som på det organisatoriske niveau og i sidste ende på virksomhedsplan.

Aktuelle arrangementer om ledelse:

Medit Consult leder forandringsprocesser

Pr. definition udvirker de projekter, vi er involveret i, altid forandringer, uanset om udgangspunktet er en sammenlægning af virksomheder, optimering af arbejdsprocesser, indføring af ny teknologi eller noget fjerde.

Vi påtager os gerne at lede virksomheder gennem forandring, som vi selv har medvirket til at initiere, men vi varetager lige så gerne ledelsen af egentlige forandringsprojekter, hvor vi i så fald trækker på den meget store base af erfaring og know-how, som vi har med fra en lang række af lignende opgaver. Vi leder forandringer på alle niveauer.

Vi tager naturligvis udgangspunkt i den samlede effekt forandringer måtte have på den overordnede drift af virksomheden. Vi varetager på samme vis forandringers indflydelse på organisation og teams og da forandringer til syvende og sidst altid vedrører den enkelte medarbejder kan personlig coaching ligeledes være en del af en forandringsproces.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Ydelser ved forandringsledelse

Vores forløb med forandringsledelse fokuserer på:

  • Forretningsudvikling og innovation
  • Forandringsledelse i praksis
  • Implementering, hvordan lykkes det
  • Løbende tilpasninger
Scroll to Top

Nyhedsbrev om webtilgængelighed

I Medit Consults nyhedsbrev om webtilgængelighed kan du læse om aktuelle arrangementer og artikler om webtilgængelighed. Nyhedsbrevet bliver udsendt to til tre gange årligt.

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – foruden informationer om vores kommende arrangementer.