[wpseo_breadcrumb]

Salg af virksomhed

Overvejer du at sælge din virksomhed?

Vi finder den rigtige køber og sikrer de bedste betingelser efter dine ønsker. Hos Medit Consult starter et salg af virksomhed med en kritisk gennemgang og optimering af de områder, der giver den bedste værdiansættelse.

Et virksomhedssalg er et vigtigt og kritisk skridt at tage for ejeren – forretningsmæssigt såvel som personligt. Et salg af virksomhed kan være den rette vej at gå, men det sker ikke uden vidtrækkende konsekvenser.

Et virksomhedssalg kræver for det første, at man ser nærmere på værdiansættelsen af virksomheden og bl.a. overvejer, om der skal foretages optimeringer af virksomheden inden den sættes til salg med henblik på ejerskifte. Med en konsulent fra Medit Consult er du sikret uvildig rådgivning baseret på viden og erfaring.

Et vellykket salg kræver god forberedelse og salgsmodning

Når værdiansættelsen er på plads, kan rammerne for et samarbejde med en potentiel køber klargøres. En solid forretningsplan for virksomhedssalget skal blandt andet fokusere på ønsker til transaktionsmodel, sælgers fremtidige tilknytning til virksomheden og lignende. Endelig kan man igangsætte en proaktiv salgsproces og gennemføre de nødvendige forhandlingsforløb. Det er vigtigt, at afsætte god tid til forhandlinger.

Aktuelle arrangementer om salg af virksomhed:

Værdiansættelse af virksomheden ved et salg

Det er vores erfaring, at langt de fleste virksomheder ikke bliver solgt til den værdi, som de burde. Vi ved også, at når salgbarheden vurderes kan der findes en perlerække af optimeringsmuligheder, som vil have karakter af driftsoptimering. Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med udvikling af virksomheder – også i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Ved salg af virksomhed er det selvsagt vigtigt, at værdien og betingelserne er de rette, og det er vigtigt at se sin virksomhed kritisk efter i sømmene for, at optimere på netop de parametre, som vil give positivt udslag i værdien af virksomheden og sikre en succesfuld overdragelse.

Medit Consult sikrer dit virksomhedssalg

Vi har gennem årene bistået hundredvis af virksomheder i forbindelse med virksomhedsopkøb. Et forløb består typisk af følgende hovedfaser:

 • Beslutning og strategiudvikling: Indledende behovsafdækning med indblik i de bagvedliggende motiver for et salg som udmunder i en strategi med fokus på transaktionsmodel, fremtidig tilknytning og lignende.
 • Værdi og salgbarhed: Der udarbejdes en værdiansættelse og salgbarheden vil blive vurderet, hvor optimeringsforslag kan blive taget i betragtning.
 • Forberedelse: Generel klargøring til en handel med fokus på sammensætning af det rette team af interne og eksterne interessenter og rådgivere samt opsætning af salgsmateriale.
 • Identifikationsfase: Det sandsynlige køberfelt afdækkes. Der påbegyndes dialog og interesserede købere underskriver en fortrolighedserklæring. Købere, der udviser evne og vilje til at indgå i seriøse forhandlinger, vil underskrive en hensigtserklæring.
 • Handel: Herfra kan forløbet have forskellig karakter alt efter kompleksiteten samt hvad en due dilligence vil vise som afsluttes med et reelt købstilbud.
 • Overdragelse: Efter signering vil der være en overdragelsesperiode hvor en plan med fokus på både bløde og hårde aspekter vil resultere i en overdragelse af virksomheden.

Vi er altid klar til at hjælpe. Kontakt Medit ConsultGratis indledende rådgivning!

Ydelser ved salg af virksomhed

Vores forløb med virksomhedssalg fokuserer på:

 • Facilitering af intern behovsafdækning, herunder optimeringsforslag
 • Udarbejdelse af salgsstrategi
 • Identifikation af matchende købere
 • Udarbejdelse af due dilligence
 • Medvirken ved prisforhandlinger
 • Undersøgelse af finansieringsformer og transaktionsstrukturer
 • Forhandling
 • Indgåelse af salgskontrakt
 • Medvirken ved forretningsmæssig, organisatorisk og teknologisk integration

Spørgsmål og svar om salg af virksomhed

Din virksomhed kan prissættes teoretisk via forskellige metoder, men den konkrete pris er altid afhængig af hvad køber og sælger kan blive enige om. Det afhænger også af hvor meget gæld der er i virksomheden, samt hvilke handelsform virksomheden sælges via.

Internt kan du starte med at foretage en såkaldt sælger due diligence. Det er en intern undersøgelse af din virksomhed, der indeholder mange af de samme elementer, som en køber vil undersøge som en del af handlen. Typiske elementer er fx kortlægning af juridiske tvister, kunderentabiliteter, medarbejderkompetencer, IT-systemet med videre.
Resultaterne af undersøgelsen dokumenteres, og der kan udvælges vigtigste fokusområder i forhold til salgsprisen. Typisk kaldes dette salgsmodning. Analysen kan fx vise, at der ikke er data på kunderentabiliteten, som derefter kan fremskaffes.

Der er to metoder til salg af virksomhed:

1. En virksomhedsoverdragelse hvor køber overtager aktierne, og dermed både aktiver og passiver, og de tilhørende medarbejderforpligtelser.

Eller:

2. Et aktivitetskøb hvor køber udelukkende overtager aktiviteten i virksomheden – og sælger som udgangspunkt selv afvikler virksomheden og realiserer egenkapitalen.

Som udgangspunkt kan virksomheden handles kontant, hvor køber betaler den aftale pris kontant i forbindelse med overtagelsen. Eller i afdrag, hvor det er aftalt, at købesummen betales i afdrag (såkaldt sælgerfinansiering). Købesummen kan her være fast aftalt størrelse, eller en del (eller hele) købesummen kan være på en såkaldt Earn out, der bliver afhængig af de økonomiske resultater. Køber er interesseret i en så stor andel af sælgerfinansiering som muligt og modsat for sælger.

I mange tilfælde er nøglemedarbejderne en væsentlig del af en virksomhedshandel, da de er vigtige i forhold til kompetencer og kundefastholdelse. Men der er også transaktioner, hvor det udelukkende er omsætningen, der købes, hvis ejere og ledelsen af virksomheden er en del af den fortsættende virksomhed hos køber. De nærmere rammer skal defineres meget klart. Er det fx tidsbegrænset, er det med en fastansættelse som udgangspunkt? Det skaber ofte problemer i forhold til handel og efter salget, som derfor bør adresseres nøje i salgsforløbet.

Virksomhedshandler er problematisk, og der bør i forskellig grad inddrages rådgivere, såsom revisorer, advokater og rådgivere. Men det er også vigtigt, at omkostningerne ikke løber løbsk. Derfor bør klare aftaler og egen deltagelse vurderes inden processen sættes i gang.

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.