[wpseo_breadcrumb]

SMV:Digital – professionel rådgivning fra eksperter i digitalisering

Grib mulighederne med SMV:Digital:

Få støtte til rådgivning om digitalisering

SMV:Digital er et initiativ fra Erhvervsstyrelsen i Danmark. Gennem SMV:Digital kan små og mellemstore virksomheder få hjælp til at indkøbe professionel rådgivning om digitalisering og teknologisk udvikling. I dag varetages SMV:Digital af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med landets erhvervshuse.

Medit Consults konsulenter er registreret som SMV:Digital rådgivere.

Gennem SMV:Digital kan din virksomhed få vores hjælp til at identificere digitaliseringspotentialer, udarbejde handlingsplaner og implementere løsninger, der kan øge din virksomheds effektivitet, konkurrenceevne og vækstmuligheder.

Midlerne i SMV:Digital udloddes i puljer med forskellige temaer og med forskellige størrelse støttebeløb fra 50.000 kr. og op til 250.000 kr. De forskellige puljer åbner på forskellige tidspunkter spredt ud over et kalenderår og det kan være ganske svært at skabe sig et samlet overblik over mulighederne.

Det kan vi til gengæld hjælpe dig med. Vi har bistået en lang række virksomheder med gennemførelse af projekter med tilskud fra SMV:Digital og vi er velbevandret i procedurerne for både projektudvikling, ansøgning, projektgennemførelse og afrapportering.

Har du et udviklingsprojekt, som du gerne vil undersøge mulighederne for at søge midler til, så kontakt os. 

Vil du vide mere?

Kontakt Klavs Holm, direktør, Medit Consult

Aktuelle tilskudspuljer fra SMV:Digital:

Skab værdi med data: Tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr.

Styrk din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af din virksomheds data? Søg om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe dig til at gøre data til en integreret del af din forretning.

Spørgsmål og svar om SMV:Digital

SMV:Digital er en tilskudspulje, der har til formål at støtte små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i deres digitale omstilling. Tilskudspuljen er etableret af Erhvervsstyrelsen og hjælper virksomheder med at udvikle og implementere nye digitale løsninger, som kan øge deres konkurrenceevne og produktivitet.

Ved at styrke virksomheders digitale kapabiliteter kan SMV:Digital bidrage til øget vækst og innovation i den danske økonomi og hjælpe SMV’er med at klare sig bedre i den globale konkurrence.

Tilskudspuljen SMV:Digital fokuserer på følgende indsatsområder:

Digital omstilling: Støtte til SMV’er i at udvikle og implementere digitale løsninger og processer, der kan forbedre virksomhedens produktivitet og effektivitet.

Kompetenceudvikling: Hjælp til at opbygge digital viden og færdigheder blandt medarbejdere og ledere i SMV’er, hvilket er nødvendigt for at kunne udnytte de digitale muligheder.

SMV:Digital kan hjælpe virksomheder på flere måder:

  • Økonomisk støtte: Virksomheder kan ansøge om økonomisk støtte til at gennemføre deres digitale projekter og investere i ny teknologi.
  • Rådgivning og vejledning: SMV’er kan få adgang til ekspertrådgivning og vejledning om, hvordan de bedst kan udnytte digitale teknologier og optimere deres forretningsprocesser.
  • Kompetenceudvikling: SMV’er kan få støtte til at opbygge digitale kompetencer og færdigheder blandt deres medarbejdere og ledere.

Derudover kan virksomhederne drage fordel af netværk og samarbejde, som opstår i forbindelse med et projekt, der gennemføres med tilskud via SMV:Digital. Det kan føre til innovative løsninger og forbedret konkurrenceevne.

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.