Om Medit Consult

Vores kunder omfatter en meget bred palette fra små private virksomheder til store koncerner og offentlige virksomheder.


 

Medit Consult er en uvildig konsulentvirksomhed, der blev etableret i år 2000 med speciale i publicering og mediegrafisk produktion og med den klare ambition at gøre en forskel for vores kunder og for den mediegrafiske branche.

Målet er at fungere som den mediegrafiske branches videns- og kompetencecenter og vi har konstant fokus på at skabe optimale løsninger for vore kunder i samspillet mellem forretning, proces og teknologi.

Vores ydelser er solidt forankret i faglig kompetence, professionelle metoder og en overordentlig stor erfaringsmasse. Lige så vigtigt er imidlertid, at vi er drevet af engagement, nysgerrighed og vilje – egenskaber vi bringer ind i ethvert projekt, stort som småt.

Vore kunder er forlag, mediehuse, grafiske produktionsvirksomheder, brandowners, offentlige virksomheder, reklame- og designbureauer, etc. med hvem vi gerne indgår forpligtende partnerskaber. Det sikrer et langsigtet parløb, hvor vi bidrager til at udfordre vore kunders holdninger og tilføre viden til deres beslutninger.

Medit Consults konsulenter er alle uddannede fagfolk med sammenlagt mange års praktisk erfaring. Ekspertviden og – kompetence på alle væsentlige områder, gør det os til en stærk samarbejdspartner.

 


 

Styr på forretningen

Få ekstern sparring og input, og bliv udfordret på din forretningsplan, målsætninger, strategi og taktik - det kan være den afgørende faktor for din virksomhed.

Metode

Som den eneste virksomhed af sin art benytter Medit Consult sig i relevante sammenhænge til proces-beskrivelse af en diagrammeringsmetode, som giver et overordentlig klart og anvendeligt overblik af selv meget komplicerede ptoduktionsprocesser.

Køb og salg af virksomhed

Medit Consult formidler kontakt, fungerer som mægler og understøtter processen for køber og/eller sælger i forbindelse med fusion, generationsskifte samt køb og salg af mediegrafiske virksomheder.

Referencer

Medit Consult har bistået hundredvis af virksomheder med værdiskabende og forretningskritiske projekter indenfor en meget bred vifte af områder, og vi respekterer 100 % den fortrolighed vi er blevet udvist.

Kompetence

Kompetence er et nøgleord for Medit Consult. Virksomhedens konsulenter er alle faglige specialister, der løbende vedligeholder og udbygger deres kompetencer gennem relevante uddannelse.

Projektaftale

Er en optimal løsning, hvor der er tale om et konkret projekt der skal eksekveres, som f.eks. at implementere et kvalitetsledelses-system i en organisation. Sådanne aftaler indgåes med afsæt i en fast samlet projektpris eller rammeaftale, med et klart defineret mål for projektet.