[wpseo_breadcrumb]

Kapitalfremskaffelse

Find kapital, lån eller investorer til din virksomhed

Hos Medit Consult kan vi hjælpe med kapitalfremskaffelse, hvis din virksomhed mangler likviditet til udvikling, ekspansion, drift – eller til krisesituationer.

Fremskaffelse af risikovillig kapital har altid været en udfordring, uanset om formålet har været finansiering af veltilrettelagt udvikling, velfungerende drift – eller til afværgelse af en pludselig opstået krise i en ellers velkørende virksomhed.

Kapitalfremskaffelse, eller kapitaltilførsel, betyder grundlæggende, at få den likviditet stillet til rådighed, som man aktuelt har brug for til at udvikle, drive eller redde sin virksomhed.

Fremskaffelse af kapital er en måde at finansiere ens virksomhed på og man kan enten søge efter investorer eller optage gæld gennem pengeinstitutter eller andre finanskilder. Med en konsulent fra Medit Consult er du sikret uvildig rådgivning baseret på viden og erfaring.

Det er tidskrævende at skaffe kapital til virksomheden

Uanset hvilken strategi og fremgangsmåde man foretrækker, så er kapitalfremskaffelse en tidskrævende proces.

Ønsker man kapitaltilførsel skal man forberede sig grundigt internt i virksomheden. Man skal udarbejde en solid forretningsplan, der klart beskriver formålet med den ønskede kapitalindsprøjtning og det forretningsmæssige udbytte – også til en mulig investor.

Det er helt afgørende at finde en investor eller en finanskilde, der matcher ens forretning og behov og hos hvem man kan skabe interesse for at stille den ønskede kapital til rådighed.

Medit Consult bistår ved kapitaltilførsel

Vi har gennem årene bistået mange virksomheder med kapitalfremskaffelse.
Et forløb gennemløber typisk følgende hovedfaser:

 • Analyse: Vi identificerer aktuelle problemstillinger, kortlægger virksomhedens kapitalbehov gennem udarbejdelse af kort- og langsigtede likviditetsbudgetter samt analyserer kapitalstrukturen i virksomheden
 • Forberedelse: Vi vurderer strategiske muligheder, udarbejder simulering på likviditetsbehovet samt materiale til brug for kapitalfremskaffelse, herunder aktuel forretningsplan, budgetter, business case for investeringen, etc. Frasalg og/eller nedlukning af aktiviteter overvejes. Afhængig af situationen kan krisestabilisering være et højt prioriteret fokusområde.
 • Match: Vi har et omfattende netværk i den finansielle industri og et bredt kendskab til andre finansieringsmuligheder. Vi skaber det bedst tænkelige match mellem en virksomheds kapitalbehov og mulige finanskilder som f.eks. forretningsinvestorer, fonde, finansielle virksomheder, crowdfunding eller andet.
 • Forhandling/ansøgning: Vi bistår virksomheder i forhandling med investorer, ligesom vi også helt eller delvist kan påtage os at udforme ansøgninger til fonde eller lign.
 • Opfølgning: Vi forlader nødig en virksomhed efter et kapitalfremskaffelsesforløb uden at have medvirket til finansiel restrukturering samt til opbygning af et effektivt ledelsessystem, således at bl.a. virksomhedens likviditet løbende kan monitoreres.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Ydelser ved kapitalfremskaffelse

Vores forløb med kapitalfremskaffelse og likviditet fokuserer på:

 • Formidling af kapital
 • Kortlægning af kapitalbehov
 • Simulering af likviditetsbudgetter
 • Analyse af kapitalstruktur
 • Krisestabilisering
 • Match i finansielt netværk
 • Finansiel restrukturering
 • Monitorering af likviditet
Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.