Driftsoptimering

Driftsoptimering

Den daglige udfordring for en virksomhed er, at den hele tiden skal producere mere med lavere udgifter. Vi har mange års erfaring med at optimere driftsprocesser i virksomheder.

Kontakt Klavs Holm:

Hos Medit COnsult hjælper vi virksomheder med driftsoptimering.

Ydelser

Driftsoptimering

Den daglige udfordring for en virksomhed er, at den hele tiden skal producere mere med lavere udgifter. Vi har mange års erfaring med at optimere driftsprocesser i virksomheder.

Kontakt Klavs Holm:

Driftsoptimering af virksomhed

Driftsoptimering handler kort og godt om at skabe en bedre forretning.

Der drives et utal af gode virksomheder i Danmark. Vi ved imidlertid også af simpel erfaring, at selv gode forretninger kan blive bedre. Et af midlerne hertil er driftsoptimering.

Der er efter vores bedste overbevisning altid udbytte at hente i et driftsoptimeringsforløb. Virkemidlerne kan være skarpere definerede arbejdsfaser, klare hand-over processer, præcist beskrevne og optimalt implementerede procedurer, velfunderede KPI’er og meget andet. Standardisering er et must, hvor det er muligt og automatisering kan naturligvis også bringes i spil.

Uanset hvilke virkemidler, der er optimale, er de umiddelbare resultater f.eks. forøget kapacitet og gennemstrømningshastighed samtidig med en minimering af misforståelser, forsinkelser og deciderede fejl.

Udbyttet bliver som følge heraf voksende kundetilfredshed, forøget indtjening, forøget konkurrenceevne og forøget medarbejdertilfredshed.

Resultatet er en bedre forretning for dig.

Driftsoptimering i 5 trin

Det primære mål med at optimere driftsprocesserne i en virksomhed er at reducere eller eliminere spild af tid og ressourcer, unødvendige omkostninger, flaskehalse og fejl, samtidig med at målene for driftsprocesserne nåes.

Et procesanalyse/procesoptimerings forløb er vejen til at øge kvaliteten og stabiliteten af din produktion og samtidig reducere omkostninger, ressourcer og tid.

Vi arbejder i følgende 5 faser:

  • Procesbeskrivelse: vha. interviews, iagttagelser, gennemgang af dokumentation etc. tegnes et billede af As-Is siyuationen. Ofte anvendes diagrammeringsværktøjer.
  • Procesanalyse og målsætning: beskrivelser analyseres, der konkluderes og fastsættes målsætninger og KPI’er. SWOT kan være et værktøj.
  • Projektplanlægning: afgrænsning, GAP-analyse, udarbejdelse af Business Case.
  • Eksekvering: agil projektmodel anvendes.
  • Opfølgning: løbende monitorering af optimringsinitiativer

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Book et gratis og uforpligtende møde med en uvildig konsulent

Mødet kan foregå hos jer, pr. telefon eller fx via Skype eller Teams.