[wpseo_breadcrumb]

M&A og ejerskifte

Ejerskifte af virksomhed i form af salg, opkøb eller generationsskifte er skelsættende begivenheder

Ejerskifte af virksomheder gennem køb og salg er komplicerede processer, uanset om man er den købende eller den sælgende part. Årsagerne til ønsket om et ejerskifte kan være mange forskellige, men kan som udgangspunkt opdeles i nedenstående tre områder:

  • Et fuldt salg som kan være et spørgsmål om at afvikle sit erhvervsengagement, hvorimod et delvist salg kan være et spørgsmål om at søge partnere til et udvidet engagement.
  • Opkøb som kan være begrundet i et ønske om vækst, opsøgning af nye markeder, synergi på udviklings- og produktionsomkostninger, tilførelse af nye kompetencer, know-how, patenter eller noget helt andet.
  • Generationsskifte kan ske i familieejede virksomheder, men også fra en ældre, til en måske lidt yngre fremtidig ejer. I begge tilfælde kræver videreførelse fra en generation til den næste korrekt dokumentation af overdragelsen, og en plan for den fremtidige integration. Som begge er afgørende for succesfuld videreførelse af virksomheden og lang levetid.

Uanset hvad motivet til et køb, salg eller generationsskifte af en virksomhed er, bliver det af afgørende betydning for succes, at alle faser i forløbet overvejes og afvikles med omhu.

At købe, sælge eller overdrage virksomheder præsenterer hver sin type af udfordringer. herunder kan du læse mere om, hvordan vi specialiserer os inden for de enkelte områder.

Køb af virksomhed

Køb af virksomhed er ofte strategisk og forretningsmæssig begrundet, fx ønske om vækst, opsøgning af nye markeder, tilførsel af nye kompetencer e.l. Opkøbet kræver grundig planlægning og eksekvering. Vi kan bistå hele vejen fra markedsafdækning til forhandling, closing og implementering.

Salg af virksomhed

Salg af virksomhed er et stort skridt at tage for ejeren. Et virksomhedssalg begynder med en kritisk gennemgang og optimering af de områder, der giver den bedste værdiansættelse. Herefter identificeres de købere, der formodes at give det bedste salg. Målet er det optimale salg i forhold til pris og vilkår.

Generationsskifte af virksomhed

Mange virksomhedsejere drømmer om at give stafetten videre til næste generation. Vi hjælper dig sikkert gennem et generationsskifte og de mange spørgsmål og overvejelser undervejs. Så kan din virksomhed fortsat eksistere uden dig bag roret.

M&A investor

I stedet for at sælge hele din virksomhed, kan en investor, der køber sig ind i virksomheden, være et godt alternativ. En investor kan bidrage med kapital, viden og netværk, der kan være med til at udvikle din virksomhed. Vi kan tilbyde dig den nødvendige rådgivning ifm overvejelser om salg eller investor.

Vores kompetencer ved virksomhedssalg

Medit Consult har den kvalificerede viden om virksomhedsudvikling og -drift, som er opbygget gennem årelang erfaring og som er forudsætningen for at være en kompetent samarbejdspartner i et ejerskifte forløb.

Vi kan bistå dig og din virksomhed i alle faser af et ejerskifteforløb og vi har viden og know-how til at sikre et optimalt resultat for dig – uanset om du ønsker at købe, sælge eller generationsskifte en virksomhed.

Vi sidder altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Scroll to Top

Vil du vide mere om opkøb af virksomhed?

Så tilmeld dig webinaret ”Strategiske overvejelser ved et virksomhedskøb”.

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.