Rådgivning for virksomheder, der vil skabe vækst

Medit Consult rådgiver om ledelse, forretningsudvikling, kapitaltilførsel, ejerskifte af virksomheder, driftsoptimering, digitalisering og meget mere.

Ring til os

Rådgivning for virksomheder, der vil skabe vækst og værdi

Medit Consult rådgiver om ledelse, forretningsudvikling, kapitaltilførsel, ejerskifte af virksomheder, driftsoptimering, digitalisering og meget mere.

Ledelse og strategi

En virksomhed må konstant være i bevægelse for at udvikle sig og overleve. Succesfuld forandring fra A til B kræver planlægning og styring i hele forløbet.

Køb/salg af virksomhed

Om du står overfor et køb af virksomhed, salg eller generationsskifte, er ejerskifte et komplekst forløb, hvor enhver beslutning har konsekvenser.

SMV:PRO-støtte til rådgivning

Har du ambitioner om at udvikle din virksomhed med nye kunder, vækst og gladere medarbejdere? Få gode råd og sparring med støtte fra SMV:PRO.

Kapital og investering

Fremskaffelse af risikovillig kapital kan være en udfordring for virksomheder – uanset om man vil udvikle en velfungerende drift eller afværge en krise.

Driftsoptimering

Virksomheder skal hele tiden producere mere med lavere udgifter. Driftsoptimering handler kort og godt om at skabe en bedre forretning.

Webinarer m.m

Meld dig til Medit Consults arrangementer og få ny viden om ledelse, strategi, køb og salg af virksomhed, økonomi og digitalisering – helt gratis.

Vores ydelser dækker kundens forretning

Vi rådgiver uvildigt indenfor forretningsudvikling og driftsoptimering med det klare formål, at udvikle vores kunders virksomheder.

Vores ydelser er solidt forankret i faglig kompetence, professionelle metoder og en overordentlig stor erfaringsmasse. Vi er drevet af engagement, nysgerrighed og vilje – egenskaber vi bringer ind i ethvert projekt.

Sådan arbejder vi med vores kunder

Vi er drevet af en stærk vilje til at sikre vore kunder de løsninger, som vækster deres virksomheder i præcis den retning og med den fremdrift, som kunderne ønsker sig.

Vores første prioritet er derfor altid at sikre et gyldigt og dækkende billede af kundens aktuelle situation – og her ud fra medvirke til at formulere præcise og realiserbare målsætninger for den opgave, som kunden ønsker vores assistance til.

Uanset hvilken rolle vi indtræder i, har vi altid stærkt fokus på slutresultatet. Den nye situation, som vi medvirker til at skabe for vore kunder, skal på en gang være sikker og stabil samtidig med at den skaber nyt og forbedret udbytte. Når vi opnår det, har vi arbejdet godt sammen med vore kunder.

Hos Medit Consult er vi drevet af en stærk vilje til at sikre vore kunder de løsninger, som vækster deres virksomheder i den mest optimale retning.
Uanset størrelse eller type indgår vi ambitiøst i forpligtende partnerskaber med vores kunder.

Kunderne forpligter vores forretning

Vores kundeportefølje er overordentligt bredt sammensat. Vi optimerer såvel forretning som processer i mindre og mellemstore virksomheder og vi løser specialopgaver i store danske og internationale koncerner og offentlige organisationer.

Uanset størrelse eller type indgår vi ambitiøst i forpligtende partnerskaber med vores kunder, hvor vi bidrager til at udfordre deres holdninger og tilføre viden til deres beslutninger.

Vores kunder

Grib mulighederne for udvikling og vækst med tilskud til dine projekter

Udviklingsprojekter kræver kapital. Den kan hentes direkte på virksomhedens bundlinje eller findes eksternt, fx gennem offentlige tilskudspuljer. Vi bistår med at idéudvikle dine projekter, ansøge om tilskud og rådgive dig under hele dit projektforløb.

Genne offentlige puljer som SMV:Digital og SMV:PRO, kan du gennem en relativ simpel ansøgningsproces søge forskellige beløb til køb af privat rådgivning, der kan løfte din virksomhed til det næste niveau.

Læs mere:

Scroll to Top

Vil du vide mere om opkøb af virksomhed?

Så tilmeld dig webinaret ”Strategiske overvejelser ved et virksomhedskøb”.

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.