[wpseo_breadcrumb]

Innobooster

Få starthjælp til finansiering af dit projekt

Har du planer om at udvikle og modne nye produkter eller tjenester, som kan gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig og skabe vækst? Med Innovationsfondens program Innobooster kan du søge om hjælp til finansiering af dine udviklingsprojekter.

Hos Medit Consult kan vi hjælpe dig med at idéudvikle og forme dit projekt – og udarbejde en ansøgning, der opfylder Innoboosters retningslinjer.

Kontakt os i dag og hør mere om dine muligheder for at udvikle din virksomhed med Innobooster og Medit Consult.

Vil du vide mere?

Kontakt Klavs Holm, direktør, Medit Consult

Spørgsmål og svar om Innobooster

Innobooster er en tilskudspulje under Innovationsfonden, som har til formål at støtte innovative projekter og idéer hos mindre og mellemstore virksomheder (SMV’er), samt iværksættere og forskere. Tilskuddet hjælper virksomheder med at skabe vækst ved at støtte op om udviklingen af nye produkter, tjenester eller processer med et betydeligt vækstpotentiale.

Målgruppen for Innobooster er primært SMV’er, iværksættere og forskere med innovative og vækstskabende projekter. Du kan søge tilskud til projekter, der involverer forskning, udvikling og/eller kommercialisering af innovative løsninger. Tilskuddet kan bruges til at dække omkostninger som løn, konsulentbistand, materialer, udstyr, markedsundersøgelser og IP-rettigheder.

Innobooster tilskudsstørrelsen varierer mellem 50.000 og 5 millioner danske kroner, afhængig af projektets størrelse og potentiale.

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.