[wpseo_breadcrumb]

Content Hub

Content Hub er afgørende for effektivt at udnytte de digitale muligheder

Content Hub er i Medit Consult terminologi den unikke kombination af systemer og processer, der skal til for at centralisere informationsflowet i en virksomhed. Det kan vi hjælpe din virksomhed med.

Denne centralisering er altafgørende for at virksomheden effektivt kan udnytte de muligheder, som en digitalisering af kommunikationen med markedet giver. Store dele af den information, der skal kommunikeres til markedet, skabes i forretningssystemer, der ikke umiddelbart kan kommunikere med hinanden.

Når denne information skal samles, redigeres og publiceres i så forskellige kanaler som web, tryk, apps, sociale medier eller andet bliver marketingafdelingen den overophedede flaskehals.

Konsekvenserne kan være alvorlige! Pressede arbejdsgange og forsinkelser. Gentagne redigeringer og korrekturgange, fulgt op af fornyede oversættelser. I værste fald publicering af fejlbehæftet materiale. En struktureret afklaringsproces, en præcis afklaring af ønsker og krav samt en klar business case er grundlaget for at etablere den Content Hub, der nøjagtig dækker nuværende og fremtidige krav til en virksomheds interne informationshåndtering.

Det grundlag har Medit Consult årelang erfaring i at være med til at skabe.

Vi hjælper med afklaring og etablering af en Content Hub

Medit Consult kan bistå din virksomhed på alle niveauer i forbindelse med etablering af en Content Hub.

Indledningsvis kan vi hjælpe dig med den strategiske og forretningsmæssige afklaring, der kan resultere i udarbejdelse af en Business Case. Efterfølgende kan vi bistå med at afdække de nødvendige kompetencemæssige, teknologiske og IT-mæssige behov i din organisation.

Vi kan medvirke ved udarbejdelse af RFI, kravspecifikation, leverandørudvælgelse, implementeringsplaner, etc. Endelig kan vi tilbyde at være din virksomheds forlængede arm i forbindelse med implementering, integrering og drift.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

En unik kombination

Når større organisationer får behov for at samle, redigere og publicere information i så forskellige kanaler som web, tryk, apps, sociale medier eller andet bliver marketingafdelingen ofte den overophedede flaskehals. Problemet kan løses med en Content Hub .

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.