[wpseo_breadcrumb]

Generationsskifte af virksomhed

Uvildig rådgivning ved generationsskifte

Mange virksomhedsejere drømmer om at give stafetten videre til næste generation. Der vil være mange spørgsmål og overvejelser undervejs. Hos Medit Consult hjælper vi dig sikkert gennem et generationsskifte, så din virksomhed fortsat kan eksistere uden dig bag roret.

Som en del af ledelsen, og måske ejergruppen af en virksomhed, står du/I måske med en række overvejelser i forhold til fremtiden. Virksomheden skal på sigt overgå til nye hænder. Det kan være en eller flere fra familien, der står til at overtage livsværket, men det kan også være den rette udefrakommende profil.

Et generationsskifte handler om at overdrage en virksomhed eller en koncern til den næste generation, fx fra forælder til barn, med et ønske om at de skal drive forretningen videre. Et generationsskifte sker ofte inden for familien, men du kan også overdrage virksomhedsnøglerne til fx en medarbejder.

Værdiansættelse af virksomheden ved et salg

Grundlæggende er der nogle overvejelser som skal adresseres, hvis du ønsker at gå i gang med at forberede generationsskiftet.

Ved generationsskifte i familien:

  • Hvornår vil det være det rette tidspunkt at indlede generationsskiftet?
  • Hvordan stemmer dine forventninger overens med arvingernes ønsker – og med deres kompetencer?
  • Hvordan overdrager du mest muligt af virksomheden til din familie uden at risikere, at der pludselig ikke er nok til at udleve dine egne drømme efterfølgende?
  • Hvordan foregår et generationsskifte i praksis?

Ved eksternt generationsskifte:

  • Hvilken ny type ejer er den optimale set i forhold til kompetencer, ledelsesprofil, kapitalindskud, alder med videre?
  • Hvad er tidshorisonten for generationsskiftet?
  • Hvordan skal overdragelsen ske i praksis?

Alle disse spørgsmål er vigtige i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed. Hos Medit Consult kan vi hjælpe med at gennemføre et sikkert generationsskifte.

Vi har gennem årene bistået hundredvis af virksomheder i forbindelse med ejerskifte, herunder også generationsskifte.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.