[wpseo_breadcrumb]

Udvikling

Vi udvikler virksomheder

Det er en banal sandhed, at en virksomhed, der ikke udvikler sig, afvikler sig. Udvikling er en forudsætning for en virksomheds vækst, men i mængden af daglige, driftsmæssige opgaver kan det være vanskeligt at finde overskuddet til at tænke i udviklingsprojekter.

Det er her vi fra Medit Consult kommer ind i billedet. Vi har i en årrække haft det som vores vigtigste opgave at medvirke til at udvikle virksomheder og vi har derfor omfattende erfaring i gennemførelse af udviklingsprojekter fra den første spæde idé opstår til de forventede resultater indkasseres.

Har du en idé til et udviklingsprojekt, så kontakt os. Så udvikler vi din virksomhed sammen.

Driftsoptimering, forretningsudvikling, innovation

Udviklingsprojekter kan have som formål at optimere en virksomheds drift eller sigte mod nye forretningsmæssige tiltag gennem produktudvikling, nye partnerskaber eller lignende. Med den rette tilgang og sparring kan begge typer udviklingsprojekter ende med innovative løsninger, der bringer en virksomhed videre og sikrer den nødvendige vækst.

Uanset projekttype sikrer vi din virksomhed det planlagte udbytte ved at tage ansvaret for bl.a. følgende projektaktiviteter:

 • Analyse og kortlægning af arbejdsprocesser
 • Identifikation af processer, der egner sig til digitalisering/automatisering
 • Evaluering af teknologier til digitalisering/automatisering
 • Analyse af eventuelle tekniske og organisatoriske barrierer
 • Udarbejdelse af business case/kravspecifikation/ROI
 • Identifikation af leverandører og indhentning af tilbud
 • Implementering og integration af ny teknologi som f.eks. ERP, CRM, e-handel, softwarerobotter, etc.
 • Implementering af organisatoriske ændringer
 • Uddannelse af medarbejdere

Gennemførte udviklingsprojekter

Vi har en lang række velgennemførte udviklingsprojekter med i vores bagage. I overskrifter ser nogle af de seneste ud, som nedenstående:

 • Kravspecifikation af digital platform, herunder e-handel, integration af kunders procurementsystemer, lagerstyring m.v. i international BtB handelsvirksomhed bestående af flere juridiske enheder.
 • Udvikling af standarder og procedurer for digital samhandel i international kreativ virksomhed.
 • Rådgivning, potentialeafklaring, kravspecifikation og eksekvering af e-handelsløsning til B2C detailvirksomhed.
 • Optimering af produktionsprocesser i ordreproducerende virksomhed gennem digitalisering af workflow.
 • Potentialeafklaring og kravspecifikation af digital tidsregistrering i stor underleverandør virksomhed.

Kontakt os, hvis du vil bruge vores erfaringer i dit udviklingsprojekt.

Finansiering af udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter kræver kapital. Den kan hentes direkte på virksomhedens bundlinje eller findes eksternt. Vi bistår med at skaffe finansiering af dit udviklingsprojekt gennem andre kanaler som f.eks. eksterne investeringspartnere eller offentlige tilskudspuljer fra blandt andet Innovationsfonden, SMV:Digital, SMV:PRO og Vækstfonden.

Vil du vide mere?

Kontakt Klavs Holm, direktør, Medit Consult

Scroll to Top

Nyhedsbrev om webtilgængelighed

I Medit Consults nyhedsbrev om webtilgængelighed kan du læse om aktuelle arrangementer og artikler om webtilgængelighed. Nyhedsbrevet bliver udsendt to til tre gange årligt.

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – foruden informationer om vores kommende arrangementer.