[wpseo_breadcrumb]

Due Diligence ved opkøb af virksomhed

Rettidig omhu er nødvendig i konsolideringer af virksomheder.

Due diligence ved opkøb af virksomhed er betegnelsen for en tilbundsgående undersøgelse af den virksomhed, der er målet for et opkøb, ofte benævnt targetvirksomheden. Afhængig af, hvor i den samlede konsolideringsproces due diligence placeres, samt hvad udfaldet af undersøgelsen måtte være, kan den have stor indvirkning på den endelige købspris og ikke mindst på handel i sig selv.

I den traditionelle konsolideringsproces er der primært fokus på, at få besvaret juridiske- og finansielle spørgsmål. På trods af at dette giver indsigt i, hvordan virksomheden er drevet indtil nu og hvilke juridiske risici der eksisterer, giver det kun et mindre billede af virksomhedens ståsted.

Et alternativ til denne metode, den strategiske due diligence, giver et bredere og mere dybdegående billede af virksomheden og dens fremtid. Dette opnås ved at analysere flere delelementer og inkluderer at der vil blive set nærmere på eksterne forhold og strategivalg, som virksomheden har gjort sig, hvordan virksomheden organisatorisk er sat op samt hvilke produkter og processer, der bidrager til, at skabe værdi i virksomheden og for markedet.

Fokus er nu rettet fra at forstå targetvirksomhedens fortid til at forstå den kombinerede virksomheds fremtid. Man stiller ikke kun spørgsmålet, om handlen vil blive gennemført, men også om den vil blive en succes. Dette kan have stor indflydelse på ikke bare værdien af virksomheden, men også den samlede handel og derfor bør man som beslutningstager dykke ned og benytte sig af den strategiske due diligence.

Kontakt Medit Consult på tlf. 3321 0740, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan din virksomhed kan opnå optimale resultater med strategisk due diligence ved opkøb af virksomhed.

Få mere at vide: Medit Consult tilbyder rådgivning i forbindelse med køb af virksomhed.

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.