Viden

Vi har samlet en række artikler med viden om og inspiration til de områder, som vi hjælper virksomheder med og som er relevante for vores ydelser.

pas på, når du skal financiere din investering

Pas på, når du skal finansiere din investering

Vælger du at lånefinansiere din investeringen, findes der flere forskellige lånetyper, hvoraf de mest almindelige er faste lån, som er lån der ikke afdrages, men hvor hele gælden tilbagebetales på den aftaltebetalingsdato.

“For en del grafiske virksomheder starter problemerne allerede før vurderingen af de forskellige lånealternativer.”

Læs mere »
PDF-tilgængelighed i institutioner og virksomheder.

PDF/UA – nøglen til tilgængelighed

Når vi bruger ordet ”tilgængelighed”, er det ofte som et bredt begreb, der dækker over design af miljøer, bygninger, produkter, services eller andet så personer med forskellige grader af handicaps sikres mulighed for at få adgang til dem og drage fordel af dem.

Læs mere »
Leasing eller køb? Få uvildig rådgivning om din virksomheds investering fra Medit Consult.

Leasing eller køb?

I nogle tilfælde kan der også være klausuler i leasingkontrakterne, der er svære at gennemskue. Fx kan kontrakten indeholde en mulighed for at udskifte udstyret undervejs i leasingperioden. Umiddelbart lyder dette positivt, men desværre sker det ofte på den måde, at restgælden på den gamle maskine lægges oven i gælden på den nye maskine.

Læs mere »
LEAN i grafiske virksomheder

LEAN i grafiske virksomheder

På trods af at de mange positive ord om LEAN-går det desværre galt nogle gange. Og de enkelte virksomheder oplever at LEAN aldrig rigtig slår an i organisationen, og den positive effekt aldrig nås. Det er vanskeligt at generalisere, men grundlæggende er følgende vigtig at være opmærksom på i forbindelse med LEAN-implementering:

Læs mere »
Køb af virksomhed som en vækststrategi.

Køb af virksomhed

Ved køb og salg af virksomheder er eksterne rådgivere er et punkt i sig selv og her er der vigtigt at tænke holistisk. Virksomheder har i forvejen typisk tilknyttet revisorer og advokater. Disse rådgivere kan være vigtige at have med i teamet, men det er også vigtigt at huske at opkøb er en kompliceret juridisk og økonomisk størrelse og det derfor kræver ekspertressourcer. Det er i mange tilfælde ikke altid virksomhedernes normale advokat og revisorer har denne ekspertviden.

Læs mere »