Tag Motivator

Integration

Integrationen af to selvstændige virksomheder med forskellige kulturer, der skal resultere i, at de i fremtiden er en og samme virksomhed, er en opgave, der skal løses perfekt, hvis konsolideringen skal blive en succes.

Due Diligence

Begrebet Due Diligence anvendes som betegnelse for en tilbundsgående undersøgelse af en virksomhed, der er til salg. Due Diligence kan have stor indvirkning på den endelige købspris og ikke mindst på handelen i sig selv.