Tag Ledelse

Integration

Integrationen af to selvstændige virksomheder med forskellige kulturer, der skal resultere i, at de i fremtiden er en og samme virksomhed, er en opgave, der skal løses perfekt, hvis konsolideringen skal blive en succes.

Due Diligence

Begrebet Due Diligence anvendes som betegnelse for en tilbundsgående undersøgelse af en virksomhed, der er til salg. Due Diligence kan have stor indvirkning på den endelige købspris og ikke mindst på handelen i sig selv.

Ledelsesudvikling

Ledelse Bestyrelse – Advisory Board Forandringsledelse Kriseledelse Forretningsudvikling/innovation Udvikling Proces hvor noget eller nogen gradvis forandres, ofte hen imod et højere, mere fuldkomment stade. Kontakt Klavs Holm: +45 3321 0740 mail@meditconsult.dk Ydelser Vi faciliterer forløb med ledelsesudvikling med fokus på:…