I grafiske virksomheder byder vi ind med Medit Consults ballast af kompetence, erfaring og know-how hvad angår teknologi, proces og forretning.

Kursus i projektledelse

Et kursus i Grafisk Projektledelse giver et sammenhængende overblik over den kæde af processer og nøglepunkter, der udgør et grafisk produktionsforløb samt over de teknologier og teknikker, der benyttes.


VIEW MORE

Grafisk Projektledelse

Når vi indgår i et projekt i en virksomhed, påtager vi os gerne projektlederopgaven. Det ved vi erfaringsmæssigt, at der kan være flere fordele ved.


I grafiske virksomheder byder vi ind med Medit Consults ballast af kompetence, erfaring og know-how hvad angår teknologi, proces og forretning. Vores mulighed for at indgå i dialog på ethvert niveau, gør os generelt til respekterede samarbejdspartnere i alle dele af virksomheden og giver os dermed en god startposition i en projektlederrolle.


Når vi deltager i projekter i grafiske virksomheder, har disse ofte karakter af forandringsprojekter, hvor optimering og effektivisering indgår i projektmålene. Det kan medføre at vanskelige beslutninger med mulige personalemæssige konsekvenser skal træffes og som eksterne projektledere kan vi agere som ”lynafledere” i en sådan situation.


Ved deltagelse i projekter i ikke-grafiske virksomheder er vi ofte de eneste, der repræsenterer projekt-kritisk mediegrafisk viden. Der gør os i mange tilfælde til det naturlige valg som projektledere, da vi under alle omstændigheder kommer til at fungere som bindeleddet mellem de forskellige interessenter og aktører i projektet, ledelse, marketing, produktion og ikke mindst IT.


Som projektledere påtager vi os det koordinerende ansvar for at sikre, at alt og alle i projektet styres effektivt mod et vellykket projektresultat. Vi arbejder gerne inden for rammerne af specielle projektmodeller og -platforme og kan også stille sidstnævnte til rådighed.


 


 

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.