fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Udvikling

Proces hvor noget eller nogen gradvis forandres, ofte hen imod et højere, mere fuldkomment stade.

Kontakt
Klavs Holm
Tlf. 3321 0740

  • Text Hover

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen "Ledelse i fremdrift".

Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 - 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning.
Ydelser

Vi faciliterer ledelsesudviklingsforløb med fokus på:
  • Den gode ledergruppe

  • Styrke via forskelligheder

  • Ikke konkurrenter i ledergruppen

  • Ledelse på tværs og nedad

  • Beslutninger og implementeringer af disse

  • Undgå suboptimering

 

Ledelsesudvikling

Rigtig meget ledelsesudvikling fokuserer på den enkelte leders lederstil, tilgang til motivationsteori, personligt udvikling, konflikthåndtering og personaleledelse. Alle disse områder er ekstremt vigtige, men dækket rigtig godt af i mange andre konsulenthuses lederudviklingsforløb. Til gengæld er der ikke samme fokus på ledergruppen som en helhed.
Hvordan forløses det fulde potentiale i en ledergruppe så der undgås suboptimering mm.? Men der i stedet med respekt for forskellighederne opnås det fulde potentiale ledergruppen har er en disciplin i sig selv.   

 

Få et gratis og uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre, hvordan vi kan bistå din ledergruppe i en udviklingsproces, så tilbyder vi i øjeblikket et gratis og uforpligtende møde. Her drøfter vi din situation og gennemgår mulighederne. Brug kontaktformularen nederst på siden!

Medit Consult faciliterer udviklingforløb i jeres ledergruppe

Medit kan hjælpe med at facilitere en styret proces, hvor ledergruppen efterfølgende står væsentlig stærkere med udgangspunkt i de enkelte lederes styrker og svagheder.
Typisk vil lederudviklingsforløbet basere sig på et længere forløb, hvor ledelsen gennemfører et samlet og individuelt udviklingsforløb. Som vil have fokus på gruppens performance som helhed, og i lidt mindre grad den enkelte leders udvikling.
Forløbet vil være koblet op imod konkrete delmål, og overordnede mål så forløbet ikke blot vil være en teorigennemgang, men også rent faktisk vil udmønte sig i konkrete resultater undervejs i forløbet.         

Kontakt mig venligst angående ledelsesspørgsmål:

Tilmeld dig og få relevant information og viden
til udvikling af din virksomhed.