Ledelsesudvikling

Udvikling

Proces hvor noget eller nogen gradvis forandres, ofte hen imod et højere, mere fuldkomment stade.

Kontakt Klavs Holm:

Ydelser

Vi faciliterer forløb med ledelsesudvikling med fokus på:

Udvikling

Proces hvor noget eller nogen gradvis forandres, ofte hen imod et højere, mere fuldkomment stade.

Kontakt Klavs Holm:

Ledelsesudvikling

Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med ledelsesudvikling og kan hjælpe med at finde frem til det fulde potentiale i din virksomheds ledergruppe.

Rigtig meget ledelsesudvikling fokuserer på den enkelte leders lederstil, tilgang til motivationsteori, personligt udvikling, konflikthåndtering og personaleledelse. Alle disse områder er ekstremt vigtige, men dækket rigtig godt af i mange andre konsulenthuses lederudviklingsforløb. Til gengæld er der ikke samme fokus på ledergruppen som en helhed.

Hvordan forløses det fulde potentiale i en ledergruppe så der undgås suboptimering med mere? Så der i stedet med respekt for forskellighederne opnås det fulde potentiale, der eksisterer i ledergruppen. Det er en disciplin i sig selv.

Medit Consult faciliterer udviklingforløb i jeres ledergruppe

Medit Consult kan hjælpe med at facilitere en styret proces, hvor ledergruppen efterfølgende står væsentlig stærkere med udgangspunkt i de enkelte lederes styrker og svagheder.

Typisk vil forløbet med ledelsesudvikling basere sig på et længere forløb, hvor ledelsen gennemfører et samlet og individuelt udviklingsforløb. Som vil have fokus på gruppens performance som helhed, og i lidt mindre grad den enkelte leders udvikling.

Forløbet vil være koblet op imod konkrete delmål, og overordnede mål så forløbet ikke blot vil være en teorigennemgang, men også rent faktisk vil udmønte sig i konkrete resultater undervejs i forløbet.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Artikel fra Medit Consult om ledelsesudvikling.

Ledelse i fremdrift

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen "Ledelse i fremdrift".*

* Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 – 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning!

Book et gratis og uforpligtende møde med en uvildig konsulent

Mødet kan foregå hos jer, pr. telefon eller fx via Skype eller Teams.