fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Ledelse
Ledelse er et begreb, der betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde.
Kontakt
Klavs Holm
Tlf. 3321 0740

Ydelser

  • Implementering

  • Organisationsudvikling

  • Medarbejderudvikling

  • Kriseledelse

Ledelse

Ledelse kan defineres på mange forskellige måder. Hos Medit Consult definerer vi ledelsen på følgende måde: At opnå de opstillede mål via vores medarbejdere, ved selv at gå forrest som leder og ledergruppe.

En anden måde at definere ledelse på er via de to termer: Leadership og management.


  • Hvor Leadership omhandler alle de parametre i forbindelse med ledelse, som har direkte konsekvens i forhold til medarbejderne og relationerne imellem disse. Som fx gruppe, motivation og beslutningsteori og personlig lederstil mm. Eller med andre ord hvordan du som en del af ledelsen kan motivere dine egne medarbejdere til at opnå de opstillede mål for dit eget ansvarsområde. Og hvordan du i fællesskab med resten af ledelsen kan lede virksomheden i den rigtige retning, i forhold til at lede på tværs i forhold til at nå de fælles mål som er opstillet.

  • Mangament er lederens værktøjskasse, og omhandler alle de værktøjer der som leder er nødvendige at kunne bestride for have det nødvendige oplysning og beslutningsgrundlag for at følge op og løbende træffe de nødvendige beslutninger ud fra et oplyst grundlag. Som eks. på managementværktøjer kan nævnes: Budgetter, workflow og markedsanalyser med mange flere.

Medit Consult leder forandringsprocesser

Både i forhold til leadership og mangament områderne har Medit omfattende erfaringer inden for eftersom vores konsulenter selv har arbejdet som ledere i en årrække, og i mange tilfælde også selv har løst omfattende konsulentopgaver i forbindelse med ledelse.

Mere specifikt kan ledelse kan endvidere opdeles i en række delelementer, som er beskrevet på de følgende sider.

Vil du gerne kontaktes uformelt om et ledelsesspørgsmål? Udfyld formularen.

Kontakt mig venligst angående ledelsesspørgsmål:

Tilmeld dig og få relevant information og viden
til udvikling af din virksomhed.