Ledelse

Ledelse

Ledelse er et begreb, der betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde.

Kontakt Klavs Holm:

Ydelser

Ledelse

Ledelse er et begreb, der betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde.

Kontakt Klavs Holm:

Ledelse

Begrebet ledelse betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde.

Ledelse kan defineres på mange forskellige måder. Hos Medit Consult definerer vi ledelsen på følgende måde: At opnå de opstillede mål via vores medarbejdere, ved selv at gå forrest som leder og ledergruppe.

En anden måde at definere ledelse på er via de to termer: Leadership og management.

Leadership og ledelse

Hvor Leadership omhandler alle de parametre i forbindelse med ledelse, som har direkte konsekvens i forhold til medarbejderne og relationerne imellem disse. Som fx gruppe, motivation og beslutningsteori og personlig lederstil med mere.

Eller med andre ord hvordan du som en del af ledelsen kan motivere dine egne medarbejdere til at opnå de opstillede mål for dit eget ansvarsområde. Og hvordan du i fællesskab med resten af ledelsen kan lede virksomheden i den rigtige retning, i forhold til at lede på tværs i forhold til at nå de fælles mål som er opstillet.

Management og ledelse

Mangament er lederens værktøjskasse, og omhandler alle de værktøjer der som leder er nødvendige at kunne bestride for have det nødvendige oplysning og beslutningsgrundlag for at følge op og løbende træffe de nødvendige beslutninger ud fra et oplyst grundlag.

Som eksempler på managementværktøjer kan nævnes: Budgetter, workflow og markedsanalyser med mange flere.

Medit Consult leder forandringsprocesser

Både i forhold til leadership og mangament områderne har Medit omfattende erfaringer inden for eftersom vores konsulenter selv har arbejdet som ledere i en årrække, og i mange tilfælde også selv har løst omfattende konsulentopgaver i forbindelse med ledelse.

Mere specifikt kan ledelse kan endvidere opdeles i en række delelementer, som er beskrevet på de følgende sider.

Har du spørgsmål? Kontakt Medit Consult

Vil du gerne kontaktes uformelt om et ledelsesspørgsmål? Udfyld formularen herunder eller kontakt os på telefon +45 3321 0740.

Ja tak! Kontakt mig venligst angående ledelsesspørgsmål.