fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Krise

En krise betegner en problematisk forandrings-situation forbundet med et vendepunkt.

Kontakt
Klavs Holm
Tlf. 3321 0740

Ydelser

 • Analyser:

  • Økonomi, likviditet, kapitalstruktur

  • Bemanding, medarbejderstab, ansættelsesforhold
  • Produktion, afsætningsforhold
 • Prioritering
 • Kriseplanlægning
 • Eksekvering af kriseplaner
  • Kontakt til bank
  • Formidling af kapital
  • Juridisk bistand
 • Varetagelse af interim ledelsesfunktion

Kriseledelse

I en kriseperiode kan normale handlemønstre og rutiner være sat helt eller delvist ud af kraft på vitale områder, der påvirker virksomhedens drift og indtjening.
 • Hvor hårdt rammer krisen virksomhedens økonomi? Er der likviditet til at modstå presset på økonomien, eller skal der rejses kapital?
 • Skal produktionen omlægges eller dele af den nedlægges i en periode?
 • Har krisen et sådan omfang på ens branche eller nationalt, at der er iværksat støttemuligheder? Hvis ja, hvordan kan de bringes i anvendelse?
 • Skal medarbejdere sendes hjem eller helt opsiges? Hvordan fordeler længden af opsigelsesperioder sig i medarbejdergruppen i så fald? Er der mulighed for at omrokere medarbejdere? Skal medarbejderorganisationer inddrages?
 • Er juridisk bistand påkrævet for at sikre beslutningers holdbarhed?
 • …og meget andet!

Medit Consult leder virksomheder gennem kriser

Ovennævnte punkter giver ledelsesmæssige styringsmuligheder. At udnytte dem kræver detailviden om virksomheden og ekspertviden om samtlige konsekvenser ved at gøre det. Det sidste har vi. Det første er vi meget hurtige til at tilegne os.

En krise kan i værste fald sætte din virksomheds overlevelse på spil. Effektiv og kompetent kriseledelse er afgørende for, at din virksomhed kommer gennem en krisesituation med færrest mulige negative følgevirkninger. En del af den ledelseskompetence skal leveres af din virksomheds daglige ledelse. En del af den skal du nødvendigvis have tilført udefra og her bistår vi dig gerne med den sikkerhed, som mange års ledelseserfaring giver.

Vil du gerne kontaktes uformelt om et ledelsesspørgsmål? Udfyld venligst formularen herunder, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.


 


 

Kontakt mig venligst angående ledelsesspørgsmål:

Tilmeld dig og få relevant information og viden
til udvikling af din virksomhed.