Integration og jobsikkerhed

Når to virksomheder konsoliderer sig gennem en sammenlægning, skaber det i en overgangsperiode utryghed og måske modstand hos medarbejderne. Enkle men vigtige forholdsregler bør tages i anvendelse for at modvirke dette og gøre forløbet så gnidningsløst som muligt for alle involverede parter. I det følgende kan du læse om nogle af disse.

At drive forretning i dag er lig med et konstant pres for at omstille sig og holde sig relevant og konkurrencedygtig. Det påvirker virksomhederne i forhold til, hvordan de agerer i dag og hvordan de må agere i fremtiden. Konsolidering ses ofte som et brugbart værktøj, når virksomheder planlægger deres fremtidige strategi, men præsenterer til gengæld en perlerække af udfordringer, ikke kun før underskriften er sat men bestemt også efter.

Denne artikel vil belyse emnet ”medarbejdernes jobsikkerhed”, som er helt centralt at forholde sig til, hvis målet er at gennemføre en vellykket konsolidering. Artiklen vil begrunde, hvorfor en behandling af emnet kan være med til at sikre succes for sammenlægningen af to virksomheder til én, samt bringe anbefalinger til hvad man som beslutningstager kan gøre.

Integration og jobsikkerhed
Mange forskellige forhold herunder en del forskning peger på, at der reelt set ikke bliver skabt nogen finansiel værdi, når virksomhe-der konsoliderer og at det at få succes med konsolideringer kan være spekulativt. På trods af dette fortsætter konsolideringstrenden ufortrødent og virksomheder ser i dag flere motiver til at konsolidere sig, om det så er for at vækste på nye markeder eller produktkategorier, tage kapacitet ud af markedet, eller noget helt tredje. Erfaringsmæssigt ved vi, at selvom man står med en god businesscase, så kan det være mere end svært at få værdi ud af en konsolidering. Integrationen af den nye virksomhed til en samlet kombineret enhed er som regel årsagen og dykker man ned i mulige løsninger, vil man støde på et centralt men ofte underspillet område: jobsikkerhed for medarbejderne i den kombinerede virksomhed.

Det er velkendt, at medarbejdere i en virksomhed i store træk vil reagere negativt ved meddelelsen om en konsolidering. Erfaringsmæssigt ses det, at både kollektiv og individuel modstand fra medarbejdernes side kan lægge hindringer i vejen for konsolideringen og dette gør sig specielt gældende, når medarbejdernes nuværende og udsete karriereveje bliver truet af eksempelvis en diskussion om rationalisering af virksomheden. På den måde løber virksomheden en risiko for ikke at udvinde den værdi, som ellers kunne blive skabt gennem en konsolidering.

Jobsikkerhed som en succesfaktor
Langt de fleste medarbejdere i en organisation vil ikke tænke over, om en konsolidering vil være god eller dårlig for virksomheden, men i stedet overveje hvad den betyder for dem selv. Det er afgørende for om du opnår succes eller ej med konsolideringen, at modstand mod denne ikke forankres. Både erfa-ring og forskningen peger på, at du som beslutningstager kan addressere dette ved, at fokusere på en række konkrete indsatsområder.

Der skal i integrationen belyses en række områder, som taler til den enkelte medarbejder. Det er derfor relevant, at adressere om den enkelte medarbejder beholder sit job eller ej, hvordan den nye løn- og ansættelsespakke designes, om den enkelte medarbejder kun er ansat i en overgangsperiode eller tænkt ind i den nye fremtidige virksomhed, hvilke karriere- og oplæringsmuligheder der eksisterer når der kigges fremad og, hvis medarbejderen ikke længere skal være ansat, hvilke støttemuligheder der så findes i forhold til, at komme videre derfra.

At gøre dette stiller store krav til ledelsen i virksomheden. Det gør sig gældende både i den førnævnte situation, men også i forbindelse med det forudgående arbejde der ligger i, at sammensætte meddelelsen til den enkelte medarbejder. Kvaliteten i indholdet, altså bredden og dybden af information i den meddelelse du som beslutningstager giver, bør være høj samtidig med, at meddelelsen bør komme hurtigt.

Ydermere peger erfaring også på, at det at udvise forståelse og empati for medarbejdernes situation, ud over at finde en løsning på den enkelte medarbejders karriereudfordringer, vil være med til, at mindske modstanden mod konsolideringen.

Anbefalinger
Anbefalingerne bliver derfor rimelig simple:
• Hav en klar strategi for integrationen af medarbejderne i både købende og sælgende virksomhed inden konsolidering annonceres.
• Informér medarbejderne – som gruppe og enkeltvis – som det første, når konsolideringen er en realitet.
• Hav fremtidige jobmuligheder for den enkelte medarbejder som bærende og centralt element i udmeldingen.

Integrationsfasen er svær, men at adressere jobsikkerhed og dermed give dine medarbejdere ro vil bringe dig tættere på en succesfuld integration.

Kontakt Medit Consult

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår er gældende.