fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Innovation


Innovation er udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis.

Kontakt
Klavs Holm
Tlf. 3321 0740

 • Text Hover

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen "Spørgsmålet om innovation".

Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 - 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning.
Ydelser
 • Analyser:
  • Økonomi, likviditet, kapitalstruktur  • Bemanding, medarbejderstab, ansættelsesforhold

  • Produktion, afsætningsforhold • Prioritering

 • Kriseplanlægning

 • Eksekvering af kriseplaner

  • Kontakt til bank

  • Formidling af kapital

  • Juridisk bistand • Varetagelse af interim ledelsesfunktion


Forretningsudvikling og innovation


Forretningsudvikling og innovation sættes ofte lig med udvikling af nye produkter. En organisations nysgerrighed må imidlertid ikke stoppe dér. Ønsker du at udvikle din virksomhed og skabe innovation, kræver det, at du som beslutningstager tager et bredt kig ud over den samlede virksomhed og prøver at forstå, hvad der skaber værdi for dine kunder.

At blive innovativ kræver en systematisk tilgang til at forstå, hvor i organisationen innovation og udvikling kan finde sted og hvordan innovative kræfter sættes i spil. Målrettet analyse kan indledningsvis sikre, at du med fokus på innovation kommer bredt omkring alle betydende funktionsområder i din virksomhed og får et aktuelt indblik i, hvordan dine processer, produkter, logistik, kundeoplevelse, tilstedeværelse i markedet, etc. kan udvikles. At stå i spidsen og lede udvikling og innovation kræver en tilgang til ledelse, som mange drifts- og markedsorienterede ledelsesteknikker ikke præsenterer. Det kræver bl.a., at en virksomheds ledelsesteam giver afdelingsledere mandat til at samle teams på tværs af organisationen og motivere dem til at udvikle og innovere i nye konstellationer. Samtidig kræver det, at den øverste ledelse prioriterer udviklingen og kontinuerligt kommunikerer dette i organisationen.

At drive kontinuerlig innovation er for mange virksomheder en af de vigtigste og vanskeligste opgaver. Den anses typisk for at være en ledelsesopgave og den bliver mange gange sat til side til fordel for den daglige drift. Ideerne og kræfterne til at skabe og udvikle kan imidlertid findes på alle niveauer og positioner i virksomhederne. For beslutningstagere handler det blot om at få sat dem i spil.

Få et gratis og uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre, hvordan vi evt. kan bistå din virksomhed med, at udvikle sig og skabe innovative løsninger på tværs af organisationen, så tilbyder vi i øjeblikket et gratis og uforpligtende møde. Her drøfter vi din situation og gennemgår mulighederne. Brug kontaktformularen nederst på siden!


Medit Consult bistår ved innovative tiltag og udvikling


Vi tilbyder os gerne som sparringspartner på ledelsesteknikker samt på, hvordan du kan organisere din virksomhed på en sådan måde, at innovative idéer føres frem i lyset og udvikles ud fra relevant inspiration fra det samlede virksomhedsteam. Erfaring har vist os, at det på bundlinjen giver betydelige konkurrencemæssige fordele. Konkret kan vi bistå med følgende:


 • Analyse: Vi har værktøjer og metoder til struktureret analyse af din virksomhed. Få dyb og bred indsigt i, hvor virksomheden står udviklings- og innovationsmæssigt og hvordan den kan udvikle sig på områder, der sætter den foran konkurrenterne i markedet.

 • Organisering og ledelse: At udvikle og innovere kræver at ledelsesstile og organisering genovervejes. Vi bistår med udvikling af organisationsdesign, facilitering af workshops samt sparring med alle ledelsesniveauer i organisationen om ledelsesstil og organisering af teams.


Kontakt mig venligst angående ledelsesspørgsmål:

Tilmeld dig og få relevant information og viden
til udvikling af din virksomhed.