fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Forandringsledelse

En velforankret, blivende og succesfuld forandring fra A til B, kræver planlægning, koordination, styring og coaching af bevægelsen mellem A og B.
Kontakt
Klavs Holm
Tlf. 3321 0740

Ydelser

  • Forretningsudvikling og innovation

  • Forandringsledelse i praksis

  • Implementering, hvordan lykkedes det

  • Løbende tilpasninger

 

Forandringsledelse

En virksomhed må være i konstant bevægelse for at udvikle sig og overleve. Behovet for bevægelse drives af faktorer som f.eks. den teknologiske udvikling, ændring i forbrugsmønstre, markedsudvikling lokalt og globalt, disruption af brancher, virksomhedsopkøb og sammenlægninger og i dag ikke mindst miljø- og klimamæssige tiltag.
Bevægelse skaber forandring på vitale områder som f.eks. omlægning eller fjernelse af indgroede forretningsprocesser, ændringer i organisationsstruktur, omprioritering af ressourcer, økonomi, budgetter og lignende, indførelse af nye arbejdsprocesser på ny teknologi, etc. Sådanne forandringer skal styres tydeligt og målrettet. I modsat fald opstår der usikkerhed og modstand hos de involverede interessenter på såvel det personlige plan som på det organisatoriske niveau og i sidste ende på virksomhedsplan.

Medit Consult leder forandringsprocesser

Pr. definition udvirker de projekter, vi er involveret i, altid forandringer, uanset om udgangspunktet er en sammenlægning af virksomheder, optimering af arbejdsprocesser, indføring af ny teknologi eller noget fjerde. Vi påtager os gerne at lede virksomheder gennem forandring, som vi selv har medvirket til at initiere, men vi varetager lige så gerne ledelsen af egentlige forandringsprojekter, hvor vi i så fald trækker på den meget store base af erfaring og know-how, som vi har med fra en lang række af lignende opgaver. Vi leder forandringer på alle niveauer.
Vi tager naturligvis udgangspunkt i den samlede effekt forandringer måtte have på den overordnede drift af virksomheden. Vi varetager på samme vis forandringers indflydelse på organisation og teams  og da forandringer til syvende og sidst altid vedrører den enkelte medarbejder kan personlig coaching ligeledes være en del af en forandringsproces.

Vil du gerne kontaktes uformelt om et ledelsesspørgsmål? Udfyld venligst formularen herunder, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

Kontakt mig venligst angående ledelsesspørgsmål:

Tilmeld dig og få relevant information og viden
til udvikling af din virksomhed.