Salg af virksomhed

Vil du vide mere...

... om dine muligheder ved ejerskifte og salg af virksomhed?

Kontakt Klavs Holm:

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen "Salg af virksomhed".*

* Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 – 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning!

Ydelser

Vil du vide mere...

... om dine muligheder ved ejerskifte og salg af virksomhed?

Kontakt Klavs Holm:

Salg af virksomhed

Et salg af din virksomhed starter med en kritisk gennemgang og optimering af de områder, der giver den bedste værdiansættelse.

At sælge sin virksomhed er et vigtigt og kritisk skridt at tage, forretningsmæssigt såvel som personligt. Et salg kan være den rette vej at gå, men det sker ikke uden vidtrækkende konsekvenser.

Et salg af virksomhed kræver for det første, at man ser nærmere på værdiansættelsen af virksomheden og bl.a. overvejer, om der skal foretages optimeringer af virksomheden inden den sættes til salg med henblik på ejerskifte.

Herefter kan rammerne for et samarbejde med en potentiel køber klargøres. En solid forretningsplan herfor skal bl.a. fokusere på ønsker til transaktionsmodel, sælgers fremtidige tilknytning til virksomheden og lignende. Endelig kan man igangsætte en proaktiv salgsproces og gennemføre de nødvendige forhandlingsforløb med god tid afsat.

Værdiansættelse af virksomheden

Det er vores erfaring, at langt de fleste virksomheder ikke bliver solgt til den værdi, som de burde. Vi ved også, at når salgbarheden vurderes kan der findes en perlerække af optimeringsmuligheder, som vil have karakter af driftsoptimering. Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med udvikling af virksomheder – også i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Ved salg af virksomhed er det selvsagt vigtigt, at værdien og betingelserne er de rette, og det er vigtigt at se sin virksomhed kritisk efter i sømmene for, at optimere på netop de parametre, som vil give positivt udslag i værdien af virksomheden og sikre en succesfuld overdragelse.

Medit Consult sikrer dit virksomhedssalg

Vi har gennem årene bistået hundredvis af virksomheder i forbindelse med virksomhedsopkøb. Et forløb består typisk af følgende hovedfaser:

  • Beslutning og strategiudvikling: Indledende behovsafdækning med indblik i de bagvedliggende motiver for et salg som udmunder i en strategi med fokus på transaktionsmodel, fremtidig tilknytning og lignende.
  • Værdi og salgbarhed: Der udarbejdes en værdiansættelse og salgbarheden vil blive vurderet, hvor optimeringsforslag kan blive taget i betragtning.
  • Forberedelse: Generel klargøring til en handel med fokus på sammensætning af det rette team af interne og eksterne interessenter og rådgivere samt opsætning af salgsmateriale.
  • Identifikationsfase: Det sandsynlige køberfelt afdækkes. Der påbegyndes dialog og interesserede købere underskriver en fortrolighedserklæring. Købere, der udviser evne og vilje til at indgå i seriøse forhandlinger, vil underskrive en hensigtserklæring.
  • Handel: Herfra kan forløbet have forskellig karakter alt efter kompleksiteten samt hvad en due dilligence vil vise som afsluttes med et reelt købstilbud.
  • Overdragelse: Efter signering vil der være en overdragelsesperiode hvor en plan med fokus på både bløde og hårde aspekter vil resultere i en overdragelse af virksomheden

Book et gratis og uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre, hvordan vi kan bistå din virksomhed med et stabilt og sikkert ejerskifte, så tilbyder vi i øjeblikket et gratis og uforpligtende møde, hvor vi drøfter din situation og gennemgår mulighederne.

Kontakt os på tlf. 3321 0740 eller udfyld formularen herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kontakt mig venligst angående ejerskifte: