Ejerskifte af virksomhed

Ejerskifte

Har du brug for hjælp ved ejerskifte af en virksomhed? Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med rådgivning om køb, salg og fusion under hele processen.

Kontakt Medit Consult:

Medit Consult tilbyder rådgivning ved ejerskifte af virksomhed
Forside til artiklen "Køb af virksomhed" af Medit Consult.

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen "Køb af virksomhed".*

* Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 – 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning!

Ydelser

Har du brug for hjælp...

... ved ejerskifte af en virksomhed? Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med rådgivning om køb, salg og fusion under hele processen.

Kontakt Medit Consult:

Uvildig rådgivning om ejerskifte af virksomhed

Ejerskifte af virksomhed, fusion eller generationsskifte er skelsættende begivenheder.

Ejerskifte af virksomheder gennem køb og salg er komplicerede processer, uanset om man er den købende eller den sælgende part. Årsagerne til ønsket om et ejerskifte kan være mange forskellige:

  • Et fuldt salg kan være et spørgsmål om at afvikle sit erhvervsengagement, hvorimod et delvist salg kan være et spørgsmål om at søge partnere til et udvidet engagement.
  • Opkøb kan være begrundet i et ønske om vækst, opsøgning af nye markeder, synergi på udviklings- og produktionsomkostninger, tilførelse af nye kompetencer, know-how, patenter eller noget helt femte
  • Overdragelser kan ske i familieejede virksomheder. Videreførelse fra en generation til den næste kræver korrekt dokumentation af overdragelsen, men sikring af en bæredygtig strategi er ligeledes afgørende for succesfuld videreførelse af familievirksomheden og lang levetid

Uanset hvad motivet til et køb eller et salg af en virksomhed er, bliver det af afgørende betydning for succes, at alle faser i forløbet overvejes og afvikles med omhu.

Medit Consult sikrer dit ejerskifte

Medit Consult har den kvalificerede viden om virksomhedsudvikling og -drift, som er opbygget gennem årelang erfaring og som er forudsætningen for at være en kompetent samarbejdspartner i et forløb med ejerskifte af virksomhed.

Vi kan bistå dig og din virksomhed i alle faser af et ejerskifteforløb og vi har viden og know-how til at sikre et optimalt resultate for dig – uanset om du ønsker at købe eller sælge virksomhed.

At købe, sælge eller overdrage virksomheder præsenterer hver sine type udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan vi specialiserer os inden for de enkelte områder på disse sider:

Køb af virksomhed

Salg af virksomhed

Vi sidder altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Book et gratis og uforpligtende møde med en uvildig konsulent

Mødet kan foregå hos jer, pr. telefon eller fx via Skype eller Teams.