Artikel, Case, Ressourcer

Due Diligence

  • Text Hover

Ja tak! Jeg vil gerne modtage artiklen om Due Diligence.

Når du rekvirerer artiklen, gør vi dig samtidig til modtager af vores nyhedsbrev, som vi udsender 4 - 6 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde det. God læsning.

Due Diligence

Rettidig omhu er nødvendig i konsolideringer


Af Sebastian Andersen | sa@meditconsult.dk


 


Summary


Due diligence er betegnelsen for en tilbundsgående undersøgelse af en virksomhed, der er målet for et opkøb, ofte benævnt targetvirksomheden. Afhængig af, hvor i den samlede konsolideringsproces due diligence placeres, samt hvad udfaldet af undersøgelsen måtte være, kan den have stor indvirkning på den endelige købspris og ikke mindst på handel i sig selv.


I den traditionelle konsolideringsproces er der primært fokus på, at få besvaret juridiske- og finansielle spørgsmål. På trods af at dette giver indsigt i, hvordan virksomheden er drevet indtil nu og hvilke juridiske risici der eksisterer, giver det kun et mindre billede af virksomhedens ståsted.


Et alternativ til denne metode, den strategiske due diligence, giver et bredere og mere dybdegående billede af virksomheden og dens fremtid. Dette opnås ved at analysere flere delelementer og inkluderer at der vil blive set nærmere på eksterne forhold og strategivalg, som virksomheden har gjort sig, hvordan virksomheden organisatorisk er sat op samt hvilke produkter og processer, der bidrager til, at skabe værdi i virksomheden og for markedet. Fokus er nu rettet fra at forstå targetvirksomhedens fortid til at forstå den kombinerede virksomheds fremtid. Man stiller ikke kun spørgsmålet, om handlen vil blive gennemført, men også om den vil blive en succes. Dette kan have stor indflydelse på ikke bare værdien af virksomheden, men også den samlede handel og derfor bør man som beslutningstager dykke ned og benytte sig af den strategiske due diligence.


Ønsker du at læse den fulde artikel, så udfyld formularen. Så sender vi artiklen til dig.