fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Når større organisationer får behov for at samle, redigere og publicere information i så forskellige kanaler som web, tryk, apps, sociale medier eller andet bliver marketingafdelingen ofte den overophedede flaskehals.

Klik her og læse mere om Content Hub.

Content Hub

Content Hub er i Medit Consult terminologi den unikke kombination af systemer og processer, der skal til for at centralisere informationsflowet i en virksomhed.

Denne centralisering er altafgørende for at virksomheden effektivt kan udnytte de muligheder, som en digitalisering af kommunikationen med markedet giver.

Store dele af den information, der skal kommunikeres til markedet, skabes i forretningssystemer, der ikke umiddelbart kan kommunikere med hinanden.

Når denne information skal samles, redigeres og publiceres i så forskellige kanaler som web, tryk, apps, sociale medier eller andet bliver marketingafdelingen den overophedede flaskehals.

Konsekvenserne kan være alvorlige! Pressede arbejdsgange og forsinkelser. Gentagne redigeringer og korrekturgange, fulgt op af fornyede oversættelser. I værste fald publicering af fejlbehæftet materiale. En struktureret afklaringsproces, en præcis afklaring af ønsker og krav samt en klar business case er grundlaget for at etablere den Content Hub, der nøjagtig dækker nuværende og fremtidige krav til en virksomheds interne informationshåndtering.

Det grundlag har Medit Consult årelang erfaring i at være med til at skabe.

Medit Consult kan bistå din virksomhed på alle niveauer i forbindelse med etablering af en Content Hub.

Indledningsvis kan vi hjælpe dig med den strategiske og forretningsmæssige afklaring, der kan resultere i udarbejdelse af en Business Case. Efterfølgende kan vi bistå med at afdække de nødvendige kompetencemæssige, teknologiske og IT-mæssige behov i din organisation.

Vi kan medvirke ved udarbejdelse af RFI, kravspecifikation, leverandørudvælgelse, implementeringsplaner, etc. Endelig kan vi tilbyde at være din virksomheds forlængede arm i forbindelse med implementering, integrering og drift.

Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvad en Content Hub kan betyde for din forretning og hvorledes vi kan hjælpe dig med at realisere det.Tlf. 3321 0740.

 

 

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Tilmeld dig og få relevant information og viden
til udvikling af din virksomhed.