Medit Consult og tilgængelighed

Vi har som proceskonsulenter årelang erfaring med komplekse publiceringsprocesser og opbygning af automatiske og semiautomatiske publiceringsworkflow. 

Vi er specialister i PDF-formatet og PDF-standarder og vi har et indgående kendskab til PDF/UA standarden for tilgængelige PDF-dokumenter samt til retningslinjerne i WCAG 2.0/2.1 for tilgængelige websites. 

Vi er det rigtige valg til såvel undervisning af enkeltbrugere i opbygning af tilgængelige digitale dokumenter, som til systemanalyse, udvikling og implementering af automatiske eller semiautomatiske løsninger og kobling til ESDH.

Brug kontaktformularen nederst på siden, hvis du ønsker yderligere information.
  • Text Hover

Digital tilgængelighed - adgang til alle

I Danmark findes der mere end en halv million personer, der har et handicap eller en funktionsnedsættelse, som gør det umuligt eller meget vanskeligt for dem at læse tekst på en skærm eller navigere vha. en mus eller et tastatur.


Digital tilgængelighed betyder at websites, web-indhold som f.eks. PDF-dokumenter, apps og lignende er designet og struktureret på en sådan måde, at deres information kan afkodes korrekt og meningsfuldt ved hjælp af såkaldt ”Assistive Technology”. Det kan f.eks. være skærmlæsere, skærmforstørrere, brailledisplays og lignende.


Med sådanne teknologiske hjælpemidler og via tilgængelige websider og PDF-dokumenter får også blinde, svagtseende, stærkt farveblinde, ordblinde, bevægelseshæmmede og andre med en eller anden form for funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i ”det digitale samfund” på lige fod med alle andre.


 


EU’s webdirektiv og lov om tilgængelighed

I september 2018 skærpedes lovgivninges krav til offentlige organisationers websites og deres indhold. Det kan man læse mere detaljeret om på f.eks. Digitaliseringsstyrelsens website https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/.


Loven gælder for offentlige institutioner, der hermed er blevet pålaget at gøre en stor indsats i forhold til at mærke billeder og tekster op, at tekste videoer, at sikre at navigation på web virker uden brug af mus, at formularfelter kan håndteres, at links kan blive læst op, at man kan komme tilbage til udgangspunktet efter at have klikket på et link. Alt i alt en stor arbejdsopgave som ikke kan løses i webafdelingen alene, men som stiller krav gennem hele informations- og dokumentskabelseskæden.


 

  • Klik for større billede
 

WCAG 2.0, WCAG 2.1 og PDF/UAI

Danmark er det digitaliseringsstyrelsen, der lægger retningslinjerne for tilvejebringelse af digital tilgængelighed. Man vil formodentlig lægge sig fast på, at offentlige websites og deres indhold skal forholde sig til retningslinjerne i WCAG* 2.0 til eller til den udvidelse, WCAG 2.1, der blev offentliggjort i juni 2018.De forskellige guidelines i WCAG gælder for alt webindhold, dermed også for eksempelvis PDF-dokumenter, der er tilgængelige fra et website. I princippet kan man altså ud fra disse principper skabe tilgængelige PDF-dokumenter. I praksis giver det langt mere sikkerhed og effektivitet at læne sig op af standarden for tilgængelige PDF-dokumenter, PDF/UA**, der er certificeret af ISO-organisationen som ISO 14289-1.Du kan læse mere indgående om standarder for tilgængelige PDF-dokumenter i artiklen her: PDF/UA – nøglen til tilgængelige dokumenter. 

 

Digital tilgængelig for det private erhvervsliv

Lovgivning om digital tilgængelighed retter sig kun mod offentlige organisationers websites. EU henstiller dog sine medlemslande til gennem national lovgivning, også at skærpe kravene til tilgængeligheden af webindholdet hos visse former for privat virksomhed.Der er imidlertid en lang række gode grunde til for private aktører at komme lovgivning i forkøbet. Dels giver det selvsagt en bedre betjening af en stor kundegruppe med særlige behov, men dels vil en opfyldelse af de rent tekniske krav til tilgængelighed medføre en langt bedre struktur på de stort set alle virksomheders websites. Det danner basis for optimal tilpasning til visning på forskellige platforme og det giver generelt langt bedre synlighed gennem optimal SEO. Kontakt os, hvis du ønsker mere info om disse forhold.

*WCAG: Web Content Accessibility Guidelines

**UA: Universal Accessibility  

 

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.