Kategori Ressourcer

Pas på, når du skal finansiere din investering

pas på, når du skal financiere din investering
Vælger du at lånefinansiere din investeringen, findes der flere forskellige lånetyper, hvoraf de mest almindelige er faste lån, som er lån der ikke afdrages, men hvor hele gælden tilbagebetales på den aftaltebetalingsdato. "For en del grafiske virksomheder starter problemerne allerede før vurderingen af de forskellige lånealternativer."

PDF/UA – nøglen til tilgængelighed

PDF-tilgængelighed i institutioner og virksomheder.
Når vi bruger ordet ”tilgængelighed”, er det ofte som et bredt begreb, der dækker over design af miljøer, bygninger, produkter, services eller andet så personer med forskellige grader af handicaps sikres mulighed for at få adgang til dem og drage fordel af dem.

Leasing eller køb?

Leasing eller køb? Få uvildig rådgivning om din virksomheds investering fra Medit Consult.
I nogle tilfælde kan der også være klausuler i leasingkontrakterne, der er svære at gennemskue. Fx kan kontrakten indeholde en mulighed for at udskifte udstyret undervejs i leasingperioden. Umiddelbart lyder dette positivt, men desværre sker det ofte på den måde, at restgælden på den gamle maskine lægges oven i gælden på den nye maskine.

LEAN i grafiske virksomheder

LEAN i grafiske virksomheder
På trods af at de mange positive ord om LEAN-går det desværre galt nogle gange. Og de enkelte virksomheder oplever at LEAN aldrig rigtig slår an i organisationen, og den positive effekt aldrig nås. Det er vanskeligt at generalisere, men grundlæggende er følgende vigtig at være opmærksom på i forbindelse med LEAN-implementering: