fbpx
Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C +45 4144 6010
Artikel, Financiering, Ressourcer

Vælger du at lånefinansiere din investeringen, findes der flere forskellige lånetyper, hvoraf de mest almindelige er faste lån, som er lån der ikke afdrages, men hvor hele gælden tilbagebetales på den aftaltebetalingsdato.

“For en del grafiske virksomheder starter problemerne allerede før vurderingen af de forskellige lånealternativer.”

0

Artikel, Financiering, Forretningsydelser, Ressourcer

I nogle tilfælde kan der også være klausuler i leasingkontrakterne, der er svære at gennemskue. Fx kan kontrakten indeholde en mulighed for at udskifte udstyret undervejs i leasingperioden. Umiddelbart lyder dette positivt, men desværre sker det ofte på den måde, at restgælden på den gamle maskine lægges oven i gælden på den nye maskine.

0

Artikel, Ressourcer

På trods af at de mange positive ord om LEAN-går det desværre galt nogle gange. Og de enkelte virksomheder oplever at LEAN aldrig rigtig slår an i organisationen, og den positive effekt aldrig nås. Det er vanskeligt at generalisere, men grundlæggende er følgende vigtig at være opmærksom på i forbindelse med LEAN-implementering:

0