Vi tilbyder

Køb og salg af virksomhed

Medit Consult har den kvalificerede viden om drift af grafiske produktionsvirksomheder, branchens konkurrenceforhold, markedets udviklingskrav, etc., der skal til for at kunne agere som en troværdig samarbejdspartner i forbindelse med en virksomhedshandel.

 

En virksomhedshandel er en større beslutningsproces at gennemgå og forløbet er typisk komplekst.

 

Et virksomhedskøb indledes ofte med en vurdering af finansieringsmuligheder. Skal købet lånefinansieres, er det vigtigt at kunne præsentere potentielle långivere for en god business case, inkl. due diligence, markedsanalyser mv.  Er man selvfinansieret er der måske færre krav, men der skal sættes ressourcer ind der, hvor man selv mener, at det er relevant i analysen af de potentielle købsmuligheder.

 

Er man potentiel køber til en virksomhed, kan due diligence undersøgelser betragtes, som en slags tilstandsrapport på den pågældende virksomhed. En fuldstændig analyse af virksomheden, dens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv. giver indsigt i virksomhedens forhold forud for gennemførelsen af virksomhedsoverdragelsen og sikrer dermed et troværdigt beslutningsbrundlag.

 

Ved virksomhedssalg kan en modning af ens virksomhed være nødvendig med det formål, at gøre den indbydende for en potentiel køber. Det handler bl.a. om at optimere virksomhedens værdi og skære de ting fra, som ikke skaber værdi eller er med til at opretholde værdi. Ligeledes skal virksomhedens dokumentation gennemgås og om nødvendigt strammes op. Der skal bl.a. foreligge opdaterede aftaler og kontrakter med leverandører, medarbejdere og kunder, ligesom budgetter, lagerbeholdning og generelle økonomiske forhold også skal være veldokumenterede.

 

En virksomhed, hvis viden ikke er velforankret og i fornødent omfang skriftligt dokumenteret, eksempelvis gennem opdaterede certificeringer, er sårbar og kan have vanskeligt ved at godtgøre sin reelle værdi i en salgssituation.

 

Man kan ikke sætte virksomhedshandel på formel, men vi tilbyder bl.a. vores assistance på følgende områder:

 

  • Diskret kontaktskabelse mellem køber og sælger
  • Værdiansættelse af virksomhed
  • Risikoanalyse
  • Teknologi- og procesvurdering
  • Udarbejdelse af due diligence
  • Prisforhandling og overdragelsesaftale
  • Etc.

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social