Variabel Data Print

Personlige henvendelser vækker i højere grad vores interesse end upersonlige henvendelser. Modtager vi ting i vores postkasse, som vi straks kan se er henvendt direkte til os selv personligt, er vi i højere grad villig til at bruge tid på at undersøge, hvad henvendelsen drejer sig om.

 

Variable Data Print, eller blot VDP, er en digital printteknik, hvormed elementer som f.eks. tekst, grafik og billeder kan skiftes fra print til print uden at standse eller forsinke printprocessen. Vi kender alle teknikken fra simpel brevfletning, hvor vi printer det samme brev til en lang række modtagere med skiftende modtageradresse på hvert print.

 

VDP anvendes primært til direct marketing kampagner og customer relationship management. Transaktionsprint, som bl.a. er print af fakturaer, kontoudtog, policer etc., er i princippet også drevet af VDP (Se Document Output Management) og andre former for print benytter samme teknik eksempelvis nummerering, print af lodsedler, skrabelodder, etc.

 

Svarrater efter kampagnens formål

 

 

Caslon/PODI

 

Forøgelsen af responsen på personliggjorte henvendelser varierer fra det dobbelte af den normale respons og helt op til 10 – 15 gange så stor respons. Dette hænger naturligvis sammen med indholdet og relevansen af den pågældende printede udsendelse, men grundlæggende giver VDP et større ROI på langt de fleste typer markedsføringskampagner.

 

Der er flere niveauer af VDP. I den mest basale form ændres måske blot et personnavn pr. print, meget lig almindelig brevfletning, men mere komplicerede former anvender versionering med forskellige former for tilpasning, baseret på hvilke segmenter af et marked der adresseres. Endelig er der den ”fuldt variable” form, hvor tekst, billeder, farver, baggrunde etc. ændres baseret på hver individuel adresse.

 

Elementerne i VDP er et grunddesign, udarbejdet i et almindeligt grafisk designprogram og hvori både statiske og variable elementer indgår. Selve de indflettede data samt de øvrige data, der f.eks. styrer en versionering, skal være tilgængelig direkte fra en database eller i en datafil. Grunddesign og data kobles til slut sammen på forskellig vis via speciel software til formålet. I sin enkleste form kan det være et plug-in til det grafiske designprogram, men hvor højere ydelse eller mere avancerede funktioner er påkrævet anvendes speciel VDP-software eller der foretages fletning af data direkte via indbyggede funktioner i printeren. I markedsføringssammenhæng anvendes VDP ofte med andre former for personaliserede henvendelser via f.eks. personlige e-mails, personlige websites, brug af sociale medier, etc.

 

Vil du vide mere, så ring 3321 0740.

 

 

Vi tilbyder

På VDP-området kan Medit Consult tilbyde en bred palet af ydelser, der spænder fra uvildig rådgivning om investering i VDP-software og printudstyr og til implementering, uddannelse og support.

 

Vi kan også tilbyde os som operativt udførende på komplekse VDP-opgaver og håndterer i den sammenhæng såvel design, som datahåndtering og data fletning.

 

Vi kan tilrettelægge og afvikle personaliserede markedsføringskampagner med forskellige formål, men også opsætte og afvikle VDP-opgaver med andre formål.

 

Endelig er vi som skandinavisk partner med virksomheden Objectif Lune i stand til at levere alle typer af VDP-software til håndtering af VDP-opgaver af alle størrelser.

 

 

 

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social