WORKSHOP:

Sourcing

Udnyt de komparative fordele hedder det med en flot benævnelse, hvilket mere jordnævnt blev omsat til sloganet “gør det du er bedst til” af  en finansiel virksomhed for år tilbage. Uanset benævnelse, så er det en vigtig strategisk og forretningsmæssig løbende process til stadighed at vurdere hvad der bedst kan svare sig at udføre internt i virksomheden og hvad der er bedst at outsource til andre.

 

Globaliseringen har blot sat skub i denne process, og for mange betydet at områder det gav mening selv at udføre tidligere internt, nu med stor fordel kan outsources og udflages til lande hvor kompetencer og omkostningsniveau er mere konkurrencedygtige.

 

Omvendt kan det også gøre sig gældende, at det kan give stor mening og værdi at insource områder der nøgternt set kunne produces og udføres biligere eksternt, grundet andre parametre i organisationen, såsom tilgængelighed, time to marked, tværfaglige synergier mv.

 

Udfordringen er træffe beslutning på tilstrækkelig kvalificeret grundlag om fx at have print internt i virksomheden eller outsource til et kommercielt trykkeri, om prepress og IT udvikling skal outsources til en ekstern samarbejdspartner i et lavlønsland, og om ens nationale produktionsapparat skal udflages og etableres i et land hvor konkurrenceevnen er bedre eller vækstraterne mere attraktive.

 

Medit Consult bistår i alle faser, fra den objektive analyse af direkte og afledte konsekvenser, til valg af samarbejdspartnere, etablering og eksekvering.

Udsat for konkurrence
fra øst?

 

Er du udsat for konkurrence fra øst - direkte eller inddirekte - og søger du faktuel viden om markedet samt input til hvorledes din virksomhed skal forholde sig forretningsmæssigt

 

Som ordreproducerende mediegrafisk virksomhed, det være sig trykkeri, bureau eller brooker - oplever du med sikkerhed et konstant pres på markedsprisen.

 

Ikke mindst østeuropæiske trykkerier er med til at presse markedsprisen for danske mediegrafiske virksomheder.

 

Det grafiske marked er gået fra at være lokalt til globalt orienteret, og det påvirker alle.

 

At have konkret faktuel viden om det europæiske marked er blevet en helt central forudsætning for succes - også for lokalt orienterede virksomheder.

 

Det handler om at kende den konkurrence man er oppe i mod, og ikke mindst at udnytte de muligheder den europæiske konkurrence samtidig giver.

 

Denne workshop giver dig de svar du har brug for, så du kan træffe beslutning for din virksomhed - hvad enten målet er at importere/eksportere, outsource/insource, etablere produktionssamarbejder, eller tage konkurrencen op.

Konkurrence fra øst...

?

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social