Single Source Publishing

Single Source Publishing (SSP) er interessant for alle typer af virksomheder, der har et større publiceringsbehov, uanset om dette behov retter sig mod markedsføring, dokumentation, brugervejledninger, regulative dokumentationskrav eller lignende.

 

 

 

SSP principskitse

 

SSP er en metode til styring af digitale kildedata til publiceringsformål såsom tekst, billeder, grafik, 3D, lyd, video og lignende. Metoden tillader, at samme kildedata kan anvendes til publicering på tværs af forskellige platforme og via forskellige medier så ofte, som det er nødvendigt og uden reformatering. Skabelsen af indhold af forskellig type, som generelt er en ressourcekrævende og omkostningstung proces, skal således kun foretages én gang på ét dokument, der opbevares ét sted og nemt kan fremfindes og genbruges. Det giver god økonomi i publiceringsprocessen, det øger værdien af ens samling af digitale kildedata og ikke mindst reducerer det fejlmulighederne dramatisk, da alle ændringer, rettelser og tilføjelser kun udføres i kildedokumentet.

 

For en udgiver er fordelen ved SSP store. Besparelser i forbindelse med skabelse og genbrug af kildedata kan være overordentlig store, minimeringen af fejlmuligheder gør terminologi og information konsistens og kan potentielt afværge uheldige tildragelser og endelig styrker en centralisering af kildedata ens brand og visuelle identitet.

 

Teknisk set er SSP ofte et miks af forskellige systemer, der sammen skaber en platform til skabelse af kildedata, versionering og lokalisering af indhold til forskellige sprog, versionering af data til forskellige medier, kommunikation om publiceringsprocessen samt arkivering.

 

 

Vil du vide mere, så ring 3321 0740.

 

 

Vi tilbyder

Medit Consult kan bistå din virksomhed på alle niveauer i forbindelse med Single Source Publishing.

 

Indledningsvis kan vi hjælpe dig med den strategiske og forretningsmæssige afklaring, der kan resultere i udarbejdelse af en Business Case.

 

Efterfølgende kan vi bistå med at afdække de nødvendige kompetencemæssige, teknologiske og IT-mæssige behov i din organisation. Vi kan medvirke ved udarbejdelse af RFI, kravspecifikation, leverandørudvælgelse, implementeringsplaner, etc.

 

Endelig kan vi tilbyde at levere, implementere, integrere og drifte en Single Source Publishing løsning for dig.

 

 

Kontakt os

Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvad Single Source Publishing kan betyde for din forretning og hvorledes vi kan hjælpe dig med at realisere det. Tlf. 3321 0740.

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social