Vi tilbyder

Projektledelse

Når vi indgår i et projekt i en virksomhed, påtager vi os gerne projektlederopgaven. Det ved vi erfaringsmæssigt, at der kan være flere fordele ved.

 

I grafiske virksomheder byder vi ind med Medit Consults ballast af kompetence, erfaring og know-how hvad angår teknologi, proces og forretning. Vores mulighed for at indgå i dialog på ethvert niveau, gør os generelt til respekterede samarbejdspartnere i alle dele af virksomheden og giver os dermed en god startposition i en projektlederrolle.

 

Når vi deltager i projekter i grafiske virksomheder, har disse ofte karakter af forandringsprojekter, hvor optimering og effektivisering indgår i projektmålene. Det kan medføre at vanskelige beslutninger med mulige personalemæssige konsekvenser skal træffes og som eksterne projektledere kan vi agere som ”lynafledere” i en sådan situation.

 

Ved deltagelse i projekter i ikke-grafiske virksomheder er vi ofte de eneste, der repræsenterer projekt-kritisk mediegrafisk viden. Der gør os i mange tilfælde til det naturlige valg som projektledere, da vi under alle omstændigheder kommer til at fungere som bindeleddet mellem de forskellige interessenter og aktører i projektet, ledelse, marketing, produktion og ikke mindst IT.

 

Som projektledere påtager vi os det koordinerende ansvar for at sikre, at alt og alle i projektet styres effektivt mod et vellykket projektresultat. Vi arbejder gerne inden for rammerne af specielle projektmodeller og -platforme og kan også stille sidstnævnte til rådighed.

 

Kursus i Grafisk Projektledelse

 

At styre omfattende grafiske projekter sikkert i mål, kræver dels reel viden om grafiske produk-tionsforhold og dels klassisk projektleder-kompetence og -værktøj.

 

Et kursus i Grafisk Projektledelse giver et sammenhængende overblik over den kæde af processer og nøglepunkter, der udgør et grafisk produktionsforløb samt over de teknologier og teknikker, der benyttes. På denne måde får deltagerne et grundlæggende kendskab til, hvilke dele af processen de selv kan – og selv skal – kontrollere og hvordan det gøres.

 

I kursusforløbet gennemgås de parametre, der har afgørende indflydelse på produktionen af en tryksag og på det færdige resultats produktionstid, kvalitet og pris: Omfang, formater, papirvalg, indbinding og færdiggørelse, efter- og specialbehandling, levering, distribution, etc.

 

Undervisningen understøttes af skemaer til forespørgsler på og rekvisition af trykopgaver. Disse kan anvendes direkte i ens daglige arbejde efter endt kursus.

 

Klik her for at modtage information om kurset eller kontakt os for yderligere information om afholdelse af kurset internet i din virksomhed.

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social