Styr på farverne

?

ISO12647 & farvestyring

Princippet bag farvestyring har stået uændret, siden teknologien første gang så dagens lys. Det handler grundlæggende om at undlade at behandle farver ud fra individuelle præferencer og metoder. Med farvestyring standardiseres håndteringen af farver og det giver forudsigelige resultater på skærm, print og tryk hver gang.

 

En nødvendig forudsætning for korrekt brug af farvestyring er, at alt produktionsudstyr konstant holdes topkalibreret på samme kendte ydelse. Værktøjerne er det nødvendige måleudstyr, standardindstilling af programmer, farvestyringsservere, etc., og så er selve ICC-profilen det helt nødvendige middel til korrekt konvertering af farver fra et farverum til et andet.

 

 

 

 

 

 

 

Den grundlæggende kvalitet i farvestyringen undergår løbende forbedringer, og det samme gør de værktøjer, der anvendes. Vil man kvalitetsmæssigt fastholde sin grafiske produktion i toppen, må man derfor til stadighed arbejde med farvestyringsteknologien, og man må tilegne sig et vist mål af forståelse for, hvordan og på hvilke områder, der kan opnås forbedringer.

 

ISO 12647

Både tryksagskunder og tryk- og printleverandører har en fælles interesse i, at alt originalmateriale reproduceres på den bedst mulige og mest konsistente måde. Produktion iht. ISO 12647 standarderne er midlet til at sikre dette.

 

ISO 12647-standarderne har sit udspring i det arbejde, der gøres i den tekniske komite for grafisk industri under ISO-organisationen (TC130).

Vi tilbyder

Medit Consult kan varetage farvestyrings- og kvalitetssikringsopgaver på alle niveauer. Vi tilbyder dels opgaveløsning ad hoc og dels gennem længevarende serviceaftaler, vi underviser og uddanner medarbejdere og vi tilvejebringer nødvendig dokumentation.

 

Design

I design- og marketingafdelinger sikrer vi, at udstyr og programmer farvestyringsmæssigt er opsat korrekt og at skærme og korrekturprintere er kalibreret optimalt.

 

Output

Vi tilbyder farvemæssig fintuning af enhver form for outputenhed: Skærm, print, prøvetryk, storformat, tryk.

 

Standardisering
og kvalitetssikring

Vi implementerer og certificerer farvestyring efter ISO 12647 standarderne og indgår aftaler om regelmæssig audit.

 

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social