Når en moden branche sættes under pres, er en uundgåelig konsekvens faldende priser og lavere dækningsbidrag på kerneydelserne. Den dynamiske udvikling på hele medieområdet, som verden oplever i disse år, kombineret med den almindelig konjunkturudvikling, skaber et stort pres på alle typer af mediegrafiske virksomheder, kommercielle såvel som inhouse.

 

I princippet findes der to modtræk i denne situation. Virksomhederne kan optimere deres interne arbejdsprocesser med omkostningsreduktion og kapacitetsforøgelse som nogle af målene. Udadtil kan virksomhederne tilbyde deres kunder værdiforøgende serviceydelser, som kan afsættes med en højere dækningsgrad.

 

I en sådan udviklingsproces tilbyder Medit Consult en række ydelser, der kan medvirke til at styrke en ledergruppes beslutningsgrundlag, når strategiske valg skal træffes.

 

  • Uvildig rådgivning og sparring til ledergruppe og nøglemedarbejdere
  • Innovation og produktudvikling baseret på markeds- og teknologikendskab
  • Projektledelse og interim management når interne ressourcer skal suppleres
  • Driftsoptimering baseret på analyse af de faktiske forhold

Projektledelse?

Planlægger du eller er du midt i et krævende udviklingsprojekt? Så kan ekstern projektledelse være en særdeles velkommen hjælpende hånd, der sikrer fremdrift og målindfrielse.

Skal du printe selv eller købe eksternt? Og i så fald, skal du købe lokalt eller i udlandet? Skal du etablere produktion i Tølløse eller Tallin? Import eller eksport?

Er globalisering og international konkurrence en stor trussel eller en stor mulighed for din virksomhed?

Medit Consult formidler kontakt, fungerer som mægler og understøtter processen for køber og/eller sælger i forbindelse med fusion, generationsskifte samt køb og salg af mediegrafiske virksomheder.

Kontakt direktør Klavs Holm for en fortrolig dialog.

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social