Vi tilbyder

Økonomistyring

Økonomistyring er en altafgørende faktor i forbindelse med virksomhedsdrift. Ved økonomistyring forstås en løbende styret proces som sætter virksomheden i stand til at træffe rationelle veldokumenterede beslutninger, der er i overensstemmelse med virksomhedens langsigtede strategiske mål og som i de fleste tilfælde også vil have en positiv økonomisk indvirkning på virksomhedens bundlinje.

 

Ved hjælp af effektiv økonomistyring bliver virksomheden i stand til at besvare spørgsmål som f.eks.:

  • Hvilke kunde- og produktsegmenter bidrager mest og hvilke bidrager mindst til indtjeningen?
  • Hvilke delprocesser i produktionsprocessen bør man sætte særligt fokus på med henblik på at øge indtjening eller minimere tab.
  • Hvor kan hhv. indkøb og forbrug optimeres?
  • Hvorledes bidrager den enkelte medarbejder til indtjeningen?
  • Hvilke strategiske investeringer er virksomheden i stand til at foretage?

 

Ovennævnte er blot nogle få eksempler på spørgsmål, som kan adresseres via effektiv økonomistyring, men for at kunne nå der til, skal en lang række ting først skal være på plads.

 

Det er nødvendigt med et bagvedliggende integreret økonomistyringssystem, som skal være opsat med virksomhedens aktuelle nøgletal og være tilpasset til at understøtte virksomhedens konkret behov på områder som:

  • Registrering af omkostninger, udgifter, indtægter, investeringer, etc.
  • Rapportering af resultater fra virksomhedens processer
  • Planlægning af
  • Kontrol

 

I daglige drift skal systemet kunne anvendes til omkostnings-beregning, for- og efterkalkulation, opdatering af budget- og nøgletal, etc.

 

På ledelsesniveau skal økonomisystemet kunne levere grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger på et veldokumenteret grundlag i overensstemmelse med den strategiske retning for virksomheden og ud fra en klart fastlagt procedure.

 

Medit Consult har indgående viden om ledelse, kalkulation og økonomistyring i medierelaterede miljøer.

 

Synes du ikke, at du har 100% styr på de forskellige delopgaver i forbindelse med økonomistyringsopgaven?

 

Eller har du simpelthen fået blod på tanden for at vide noget mere om økonomistyring set i forhold til din virksomheds behov?

 

Så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan konkret hjælpe dig med en indledende foranalyse? Afklare, hvor er din virksomhed er i dag? Og hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal der til for at flytte jer derhen hvor i gerne vil være?

 

© Medit Consult

 

Sankt Knuds Vej 21

1903 Frederiksberg C

 

Tel. +45 3321 0740

mail@meditconsult.dk

 

CVR.: DK-32438563

Social